Økt fokus på vannforskriften

14.01.2020 (Oppdatert: 14.01.2020) Are Johansen

Norge har forpliktet seg til å delta i et stort europeisk løft for å sikre god kvalitet i alt ferskvann – overflatevann og grunnvann, samt sjøvann ut til ei nautisk mil fra grunnlinja. I 2020 forbereder man en ny 6-års periode. Tiltak som vedtas skal i utgangspunktet gjennomføres i perioden 2021 – 2027.

Fotograf: Lofoten Matpark

Det har gått brev ut fra Landbruksdepartementet og Miljødepartementet med beskjed om at alle vannforekomster som er påvirket av landbruk skal nå målet om minst god kvalitet.  Dette er selvsagt ikke realistisk, men et kraftig signal om at innsatsen for å redusere avrenning skal styrkes. 

Bekker og elver, innsjøer og vatn samt sjøarealer, er delt inn i vannforekomster.  Det foretas vurderinger og målinger for å fastslå en miljøtilstand.  Dersom innholdet av fosfor og nitrogen overstiger gitte verdier, eller man finner tegn til for eksempel kraftig begroing, skal det settes i verk tiltak å forbedre tilstanden.  Det er avgjørende at næringen er aktivt med for å påvirke prosessen.  Dette gjelder både hvilke vannforekomster som skal prioriteres i den enkelte kommune og hvilke tiltak som skal gjennomføres.  Det er også viktig å synliggjøre hva som allerede er gjort og å sette fokus på konsekvenser og kostnader som følger av tiltak.  Vannforskriften er ikke innført for å fjerne næringsvirksomhet, men for å redusere negative påvirkninger til et minimum.

I perioden 1. oktober til 31. desember 2020 blir det gjennomført en høring før endelig vedtak av forskrift og tiltaksplan.  Frem til dette arbeidet er ferdig er det viktig at landbruksnæringen er aktiv i prosessene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.