Tid for jordprøver

27.08.2020 (Oppdatert: 27.08.2020) Are Johansen

Nå står alle rådgiverne i NLR Nord Norge klar til å dra ut å ta jordprøver for dere. Jordprøvene er utgangspunktet for å kunne lage en gjødselplan. Alle som søker om produksjonstilskudd skal ha gjødselplan. Dersom bruket ikke har en slik plan, blir det gjort trekk i tilskuddet basert på areal.

Foto: Brita Johansen

Et av kravene til godkjent gjødselplan er at det tas ut representative jordprøver.  Hovedregelen her at det skal tas ut slike prøver hvert 4. til 8. år.  På leiejord der det ikke foreligger jordprøver skal det tas nye prøver innen 2 år fra arealet er tatt i bruk.  Dette er uavhengig av om det er skrevet kontrakt eller ikke.

Det er også viktig å få tatt jordprøver på nydyrket areal og areal som har ligget brakk, så snart dette tas i bruk og blir med i søknad om tilskudd. 

Hvis du skal/må spre husdyrgjødsel nå, må prøvene tas ut før du sprer gjødsla, ellers blir tallene for fosfor og kalium misvisende. Ta kontakt med din rådgiver for å avtale uttak av prøve på disse teigene, før husdyrgjødselspredning.

Både når det gjelder leiejord og nye arealer er det viktig at rådgiver får beskjed så tidlig som mulig slik at prøveuttak kan planlegges.  Normalt legges planer for jordprøvetaing opp etter en tidsplan slik at man får den nødvendige fornying av prøver. 

Er du i tvil så kontakter du rådgiver.  Husk at det i siste instans er du som søker som er ansvarlig for at gjødselplanen er komplett.  Innhenting av tilstrekkelig antall jordprøver er en del av dette ansvaret.  Her gir landbruksrådgivingen råd om minimum antall og gjentak.  Dette ligger inne som en del av medlemskontingenten.  Men det er ditt ansvar å sørge for at opplysningene som gjødselplanen bygger på er oppdatert.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.