Status på grovfôrtilgangen i landsdelen

24.02.2020 (Oppdatert: 25.02.2020) Anne Kristiansen

Ut fra de signalene vi får rundt om, virker det som om tilgangen på grovfôr er god i de fleste regionene. I Øst-Finnmark har imidlertid forholdene vært dårlige i høst. Mange har startet innefôringen tidligere enn normalt, og dette har ført til behov for innkjøp av rundballer.

Fotograf: Anne Kristiansen

Reindriftsnæringa sliter også. Som et resultat av store snømengder signaliserer de at det vil bli utfordringer for reinsdyra å få tilgang til beite utover vinteren. Det er spesielt i Finnmark og enkelte områder i Troms og Nordland at situasjonen er krevende. Av den grunn forventes det derfor økt etterspørsel etter godt grovfôr til rein. Egnet grovfôr til rein er fint høy eller rundballer av godt fortørket gras.


NLR oppfordrer derfor alle til å få en oversikt over sin grovfôrbeholdning. Slik kan behov for innkjøpt fôr avklares på et tidlig tidspunkt, og en kan sikre seg avtaler om kjøp av fôr. Den beste måten å løse en fôrkrise på, er å få laget en fôrplan, der disponibelt grovfôr kombineres med egnet kraftfôr. Økonomiske beregninger viser at det er mest lønnsomt å opprettholde dyretallet, og få utarbeidet en fôrplan der grovfôret fordeles jevnt utover vinteren supplert med egnet kraftfôr. Å redusere besetningen kan gi varig tap av gode avlsdyr i tillegg til tap i produksjonstillegget.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.