Over 17 millioner kroner i SMIL og grøftetilskudd i Nord-Norge

27.02.2020 (Oppdatert: 27.02.2020) Knut Alsaker

Det stilles til rådighet over 17 millioner kroner til SMIL- og grøftetilskudd i Nord-Norge. Søknadsfristene for SMIL-midler variere mye mellom de ulike kommunene i Nord-Norge. Etter den oversikten vi har, ser det ut til å variere fra 15 mars til 15 mai. Har du behov for hjelp til å søke SMIL-midler, eller grøftetilskudd, kan NLR Nord Norge hjelpe deg med dette.

Permanent gjerding støttes i mange kommuner gjennom SMIL midler. Foto: Knut Alsaker

Det stilles til rådighet over 17 millioner kroner til SMIL- og grøftetilskudd i Nord-Norge. I Nordland stilles det til rådighet 6,370 millioner kr i SMIL-midler og kr 6,020 millioner kroner i grøftetilskudd. I Troms og Finnmark er ikke beløpene offentliggjort, men det ble i 2019 stilt til disposisjon kr 3,515 millioner kroner til SMIL-midler i Troms og 1,228 millioner kroner i Finnmark.

Alle kommunene har ulike tiltaksstrategier som beskriver hvilke områder SMIL-midlene kan brukes til og prioriteringer i hvordan SMIL-midlene skal brukes. Tilskuddssatsene er også definert i tiltaksstrategiene. Det må derfor sjekkes hvilke tiltaksstrategier som gjelder for din kommune.

Grøftetilskudd ytes med et tilskudd på inntil kr 2000,- pr dekar ved systematisk grøfting eller kr 30,- pr meter grøft, med uregelmessig grøfting. Søknaden behandles av kommunen og det søkes om tilskudd før tiltaket igangsettes. Området det søkes tilskudd for må være tidligere grøftet. På bakkeplanert areal kan det ytes tilskudd, selv om det tidligere ikke er grøftet.

Tildeling til den enkelte kommune finnes hos Fylkesmannen i Nordland.


NLR kan hjelpe deg

Har du behov for hjelp til å søke SMIL-midler, eller grøftetilskudd kan NLR Nord Norge hjelpe deg med dette. Hjelp med SMIL- og grøfteplanlegging er betalingstjenester og betales i forhold til medgått tid og gjeldene timesats.
Det er hvert år ubrukte midler i mange kommuner. Det er derfor muligheter for støtte til miljøtiltak som omfattes av SMIL-ordningen og grøftetilskudd. Vi vet at behovet for grøfting er stor og grøftetilskudd er en ordnings om bør utnyttes bedre.

 

Hvordan søke?
Søknad om SMIL- og grøftetilskudd gjøres gjennom Altinn-portalen. Du kan gi en rådgiver i NLR tilgang til å levere søknad for deg ved å gi vedkommende fullmakt til å representere deg i de aktuelle søknadskjemaene.

Alle tiltak skal søkes på, og være innvilget før tiltakene settes i gang.

 

Søknadsfrister

Søknadsfristene for SMIL-midler variere mye mellom de ulike kommunene i Nord-Norge. Etter den oversikten vi har, ser det ut til å variere fra 15 mars til 15 mai. Noen kommuner har 2 søknadsfrister, en for første halvår, og en for siste halvår. Andre kommuner har ingen søknadsfrist da de som regel har ubrukte midler hele året.

Tilskudd til grøfting behandles, i de fleste kommunene, fortløpende og det er ingen søknadsfrist.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.