Møkkspredning med 2500 m slepeslange og stripespredning i Bardu

10.01.2020 (Oppdatert: 10.01.2020)

I midten av juli 2019 ble det spredt 1100 m3 storfe blaut «på en ettermiddag», med slepeslange, og stripespreder i samdrifta «Snøhetta Melk». Rune Håkstad og Odd-Inge Moholt på Bones i Bardu, leier utstyret hos kollegaen Ole Petter Melhus i nabobygda, Sørdalen.

Møkkspredning i Bardu med 12 m bred stripespreder fra SlurryKat. Foto: Kristin Sørensen.

Bondekameratene var førstereis i slepeslange og stripespredning denne vekstsesongen, men har bare godord å si om metoden så langt. Tilførselsslangen er inntil 2500 m lang, og møkka spres med 12 m bred stripespreder fra SlurryKat. Gutta sprer 115-250 m3 pr time, avhengig av avstand, skifteinndeling og kjøreforhold. Møkka pumpes under stort trykk (opp mot 14 bar, 1000 omdr/min, avhengig av avstander) først gjennom en 800 m 6" tilførselsslange, videre i 5" slange i 1070 m, og lengst ute i 4" slange på inntil 600 m. Alle slangedimensjonene er i standard lengder på 200 m, og bøndene har kappet et par slanger på 100 m for å få full fleksibilitet på lengdene på og mellom skiftene. Når det kreves høy kapasitet velger de stor dimensjon (6") på tilførselsslangen i starten av lange strekk. 5" slange kan av samme grunn også brukes til slepeslange.

 

Pumpe montert på traktor. Foto: Kristin Sørensen.

 

Pumpa monteres på en traktor med 200 hk, for å produsere stort nok trykk til så lang tilførselslange som benyttes her. Slepeslangen som trekkes etter traktoren er 4" og vanligvis 200 eller 300 m lang. Det er 200 m mellom slangekoblingene på tilførselsledningen. Den legges gjennom stikkrenner og i grøftekanter, og tåler overkjøring med traktor hvis det er nødvendig. Kraftige, kjønnsløse koblinger cadmankobling; fleksibel for ulike dimensjoner, sørger for enkel montering av tilførselsslangen. Bøndene mener det er liten risiko for uhell, men har erfart at slangekoblingene må være solide. Når det opereres med så høyt trykk kreves det skikkelig kraftige koblinger.

 

Tilførselsslange med cadmankobling. Foto: Kristin Sørensen

 

Å legge ut tilførselsslange tar 1-2 timer for 2 personer og 1 traktor. Det er viktig å fukte opp tilførselsslangen med noen m3 vann før møkka sendes gjennom. Det sikrer god flyt, og hindrer at tørre vegger i slangen «trekker» fukta ut av møkka og skaper trøbbel i oppstartsfasen. Trykket i slangen er så høgt at den ikke slår kank på seg ved passering av grøfter og andre hindringer.

 

Tilførselsslangen legges gjennom stikkrenne ved kryssing av veg. Foto: Kristin Sørensen.

 

Effektiv spredning krever god planlegging

Bøndene bruker gårdskartet i planlegginga; måler lengder og bestemmer hvor skjøtene skal være.

 

Tilførselsslangen fint plassert parallelt ved bygdeveien. Foto: Kristin Sørensen.

 

Spredning

2 personer gjennomfører møkkspredninga. En følger med pumpa og trykket ved møkklageret, mens den andre sprer. Slepeslangen er vanligvis 300 m lang, og det er ikke komplisert å kjøre med slangen og stripesprederutstyret. Farta er moderat, som regel på 2-4 km i timen, så det skal litt til å få knute på tråden.

Når det av ulike årsaker er stopp i spredninga går møkka i retur fra pumpa, via en returslange med mindre diameter. Dette for å opprettholde trykket i tilførselsslangen, og forebygge at den begynner å snurre. Kreftene er store – og her er det viktig å ha full kontroll.

Møkkas beskaffenhet på gården er å regne som gylle, men blautgjødsel med 6-7 % ts går fint i anlegget. En forutsetning er at gjødsellageret er skikkelig omrørt før arbeidet starter opp, og at massene er homogene. Hvis ikke pumpes det tynne ut først og pumpa får etter hvert problemer med å suge opp det tykke.

 

Flytting

Når et skifte er ferdigspredd, stenges tilførselsledningen av med en slangeklemme, slepeslangen tømmes med trykkluft, rulles opp på trommel, kobles fra og fraktes til neste skifte. En treveisventil i tilførselslangen og en mobil kompressor er kjekt å ha, og for øvrig går det med 2 traktorer til dette arbeidet.

Slangeklemme. Foto: Kristin Sørensen.

 

Ferdig

Etter endt oppdrag tømmes både tilførselsslange og slepeslange med trykkluft og tømmepropp, og trekkes inn på 4 store trepunktsmonterte slangetromler. Tilførselsslangen, når hele lengden benyttes, inneholder ca 35 m3, og spredninga av den siste «skvetten» planlegges og gjennomføres på skikkelig vis.

Slangetromler. Foto: Kristin Sørensen.

 

Fordeler

Det er mange fordeler ved å benytte denne spredemetoden. Det er enklere å få gjort arbeidet til riktig tid om våren, da arbeidet går raskt, og dermed er betydelig mindre avhengig av været. En slipper også unna det ikke ubetydelige marktrykket fra tunge møkkvogner – og kjørefrekvensen på jordene blir betydelig mindre når møkka kontinuerlig tilføres stripesprederen via slange. For å trekke slanger i den størrelsen som Snøhetta Melk benytter, må en ha en noe større traktor en hva som trengs ved anlegg med slagedimensjoner på 3-4".

Når møkka legges ned på bakken via en stripespreder, istedenfor å bli kastet gjennom lufta via en fanespreder, ivaretas en større andel av det plantetilgjengelige nitrogenet. I norske forsøk har stripespredning gitt opp mot 20 % større avling enn breispredd.  Og – sist men ikke minst, spredninga lukter betydelig mindre – og lukta forsvinner mye raskere etter endt operasjon. Dieselforbruket på traktoren som pumpa er montert på er på 22-27 l pr time. Den leverte da 150-200 m3 pr time. Dette er meget lavt sammenlignet med tradisjonell kjøring med møkkvogn. Traktoren som går i spredning bruker lite diesel pga lav kjørehastighet.

På grunn av høy effektivitet på utstyret egner det seg godt til maskinsamarbeid.

 

Sporer

Husdyrgjødselrester, jord i fôret og/eller dårlig fôrkonservering er kilder til smørsyresporer i grovfôret. Tilgrising av graset blir betydelig redusert ved denne typen spredemetode for husdyrgjødsel. For å få grasveksten raskt i gang om våren og etter slått, er det svært viktig å få ut gjødsla så tidlig som mulig, under lagelige forhold. Plantene tærer mindre på opplagsnæringa, kommer raskere i gang og blir mer robuste. Når plantene er små, eller i stubben etter nyslått eng, blir tilgrisingen av plantene minimal. Dersom det drøyer med mulighetene for utkjøring vil en allikevel ha et lenger vindu med stripespreder enn med fanespreder siden møkka for en stor del legges ned på bakken mellom plantene.

 

Stripespredning gir mindre tilgrising av graset. Foto: Kristin Sørensen

 

RMP-tilskudd

I Troms og Finnmark gis det støtte til spredning av husdyrgjødsel med denne typen utstyr på kr 190,- pr daa gjennom RMP-ordningen. Maks antall daa er på 500. I denne sammenheng taper gårdbrukerne på at de har latt arealet inngå i samdrifta.

Bakgrunnen for dette tilskuddet er et ønske om at det bidrar til at gårdbrukere satser på å investere i denne typen utstyr, istedenfor tradisjonelle møkkvogner.

 

Gleder seg til neste vår

Odd-Inge og Rune i Snøhetta Melk er svært fornøyd med sesongens nytilegna erfaring. De har regnet ut at de får ut møkka ca 5-6 ganger raskere enn ved tradisjonell metode, og det som regel uten opphold i arbeidet. Det er bare å glede seg til møkkjøringa til våren.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.