Kurs i dyrehelse og smittevern for deg som driver næringsrettet husdyrhold

24.02.2020 (Oppdatert: 26.02.2020) Tor Erling Nilsen

Fra 1.1.2020 er det krav til dokumentert kompetanse i dyrehelse og smittevern om du ikke har agronomutdanning eller høyere utdanning innenfor husdyrfaget. Flere aktører leverer nå godkjente kurs, noen av disse er nettbasert. Vi anbefaler sterkt at det tilstrebes å oppfylle kravet innen utgangen av 2020.

Foto: Barre Ibrahim

Følgende aktører tilbyr godkjent kurs i dyrehelse (inndelt etter produksjon):

Småfe

  • Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge i samarbeid med Stordyrveterinærene i Vesterålen og Arktisk Kompetansesenter for Sau SA: - Helsesauen
    • Dette er et kurs som fokuserer helhetlig på produksjonen gjennom året. Kurset er på 5*5 timer og følger søya gjennom årshjulet.
    • Kurset er allerede i gang i Vesterålen og det er for sent å få med seg hele kurset i denne omgang om du ikke allerede deltar. Det jobbes på sikt med å levere dette flere steder, men vi er avhengig av å ha med oss lokale veterinærer for å levere andre steder.
    • Mer info: https://nordnorge.nlr.no/prosjekter/helsesauen/
  • Animalia – E-læringskurs: Dyrehelse og smittevern hos storfe og sau. Geit kommer i løpet av året.

Storfe

  

Svin

 

Fjørfe

 

Hjortedyr

 

Oppdatert oversikt over godkjente kurs ligger her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/kompetansekrav_i_husdyrhold/oversikt_over_godkjente_kompetansekurs_om_dyrehelse.34324Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.