God knall med gjødseltransport

09.01.2020 Wolfgang Dohrn

Etter en sesong med flytting av husdyrgjødsel til et langt unna liggende gårdsbruk, benyttet Håvard Kirkhus i Alstahaug kommune seg av muligheten da tilbudet kom i høst om å flytte husdyrgjødsel med semitrailer. Å gå tilbake til flytting med traktor og tankvogn anser han som et steg i feil retning.

Fine kjøreforhold for rask transport. Fotograf: Wolfgang Dohrn

Som følge av en bruksutvidelse har gårdbrukeren fått leid et gårdsbruk 13 km unna hovedbruket, med god arrondering av slåttearealet og ca 1300 m³ lagringsplass for husdyrgjødsel. Han ønsket seg en avklaring av muligheter om hvordan økonomien i husdyrgjødsellogistikk ser ut ettersom mengden av tilgjengelig husdyrgjødsel har økt og det skulle spres husdyrgjødsel på leiearealet. Spredning med tilførselslange kom som første ønske, forutsatt leie av jobben. Siden et eget NLR Norge Norge- rådgivingsprosjekt om husdyrgjødsel foregikk samtidig, glei forespørselen rett inn i ett av prosjektets mål.      

Kostnadene i logistikken etter redskap – og maskinpark i 2018 vises i tabell 1. Kostnadene inkluderer røring, lessing, flytting av 1000 m³ husdyrgjødsel og persontimer.

 

Tabell 1. Sentrale utgiftsposter etter beregning i "Mekøk-programmet".

 

Kostnad i kr

Persontimer

Kr/t husd.gj./km

Vintertransport

     90 000*

100

6,9

Leid slangespredning

20 000**

10

 

Sum

110 000**

110

 

*flytting med egen traktor og 10 m³ tank

**inkl RMP-tilskudd, satsene gjeldene for 2018 i Nordland

Tabell 1 viser at de største kostnadene ligger i transporten fra hovedbruket til spredearealet langt unna og det er her kostnaden bør senkes først før man kan plusse på slangespredning på leiearealet.

Alternativet ved å leie inn transport med lastebil kom fort opp som veldig aktuell, og etter en sesong med tankvognflytting, utslitte traktordekk, store dieselutgifter, tomkjøring på returen og bruk av mange persontimer ble flytting med lastebil en realitet. Kostnadene for denne logistikken vises i tabell 2 og inkluderer postene som er nevnt ovenfor.

 

Tabell 2. Sentrale utgiftsposter etter beregning i "Mekøk-programmet".

 

Kostnad i kr

Persontimer

Kr/t husd.gj./km

Leid vintertransport

    37 000*

10

2,9

Leid slangespredning

10 000**

10

 

Sum

47 000**

20

 

*flytting med semitrailer, selvlessende 32 m³ tank

**inkl RMP-tilskudd, satsene gjeldene for 2019 i Nordland

Kostnadene, som vist i tabell 2, viser mer enn 50 % lavere kostnader for vintertransport med lastebil sett i forhold til utgiftene i 2018. Dette pga av større kapasitet kombinert med raskere flytting. Høyere RMP-tilskuddssatser for miljøvennlig husdyrgjødselspredning i Nordland i forhold til 2018 gjør det enda mer økonomisk attraktiv å drive med slangespredning.

For Håvard Kirkhus vil flytting av husdyrgjødsel med lastebil være det første alternativet. Traktor og redskap kan brukes mer på jorda igjen, i tillegg til at innsparte persontimer gir større frirom for andre formål. Alternativet med lastebiltransport bør svare seg godt for gårdbrukere med store mengder husdyrgjødsel over lengre avstander og for entreprenører som ser markedet for det.

 

Automatisk lessing av husdyrgjødsel fra kjelleren. Fotograf: Wolfgang Dohrn

 

Lessing og avlessing på veldig kort tid. Fotograf: Wolfgang Dohrn

 

Tankvogn skal brukes på enga igjen. Fotograf: Wolfgang DohrnFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.