Funn av tørråte i Midt-Troms

13.08.2020 (Oppdatert: 13.08.2020)

3. august ble det funnet tørråte i en Asterix-åker i Målselv. Da var det 12 år siden forrige bekrefta funn i Midt-Troms. Kilden er settepotetbåren smitte (primærsmitte i sertifisert settepotet fra Østlandet), og symptomene har antagelig begynt å utvikle seg i perioden 21-25. juli. Da var det gode forhold for smittespredning av tørråtesoppen i dette området.

Utvikling av et primærsmitteangrep i Asterix i Målselv. Angrepet er aggressivt, og går hardt ut over plantens blad og stengler. Ved høg temperatur og fuktighet kan planten visne ned i løpet av 10 dager. Foto: Kristin Sørensen.

Negativprognosen utarbeidet på bakgrunn av værdata fra målestasjon på Grundnes i Målselv, passerte 120 poeng den 21. juli. 3 dager senere passerte prognosen 150 poeng. Nærstadmodellen vekslet stort sett mellom gule og røde timer i samme periode. Det er betryggende å se at modellene stemmer bra med virkeligheten, og at de legger et grunnlag for forebyggende tørråtebekjempelse som er til å stole på.

Sprøyt forebyggende
Anbefalingen nå for alle som ikke har oppdaget tørråte, er å sprøyte forebyggende på varsel med Revus. Når risveksten begynner å avta, er det fint å veksle med Ranman. Veksling mellom midler forebygger resistens.

Dersom du frykter at du kan ha primærsmitte i settepoteten, eller nylig har fått innsmitting av tørråte, bør midler med inntil 48 timer tilbakevirkende effekt brukes. Infinito og Proxanil har 48 timer og Cymbal 24 timer tilbakevirkende effekt. Om det er nødvendig med stoppsprøyting av et tørråteangrep, har Infinito eller Proxanil best effekt. Proxanil og Cymbal må blandes med Ranman eller Revus, da de har for dårlig beskyttende effekt.

For å være sikker på at det ikke er rester igjen ved høsting av ett av virkestoffene i Infinito og Proxanil (propamokarb), bør disse midlene ikke brukes senere enn 1 uke før risdreping – eller ca 3 uker før opptak på grønt ris. Vær også obs på at Mattilsynet kun har gitt Infinito dispensasjon for bruk inneværende år. Det er ikke avgjort om middelet blir tillatt i 2021.

Ranman har god effekt mot smitte på knollene, så dette middelet bør benyttes ved siste sprøyting før opptak. Behandlingsfristen er 7 dager.

Vekstavslutning
Spotlight eller Gozai bør blandes med Ranman dersom åkeren skal svis. Disse midlene er ikke like effektiv som Reglone, og plantene er dermed utsatt for tørråteangrep i en lengre periode, fram til alt riset er dødt.

Aktuell nedsviingsstrategi ved full nedsviing: 2 ganger sprøyting med 80 ml Gozai + 150 ml Renol pr daa. Første gang blandet med Ranman. 7 dagers mellomrom mellom behandlingene. Gozai er inne på dispensasjon, og tillatt brukt i 2020. Eventuelt kan du benytte 80 ml Gozai + 150 ml Renol (og Ranman), og gå inn med 100 ml Spotlight pr daa som andre runde. Vær obs på at Spotlight kun kan brukes hvert tredje år på samme areal.

Mer info om tørråtemidlene
Se artikkelen som er skrevet av Borghild Glorvigen og Siri Abrahamsen linket under. Den er meget god, og i artikkelen finner du også tabeller med aktuell informasjon om de ulike tørråtemidlene; virkemåte, behandlingsfrist, maks antall behandlinger, dosering, pris, mm.

Les mer om plantevernmidler til potettørråteFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.