Erstatningsberegninger

16.01.2020 (Oppdatert: 16.01.2020) Arnulf Hole

NLR Nord Norge tilbyr en ny tjeneste fra og med 2020.

Foto: NLR nord Norge

Dette er tilbud om å beregne erstatninger til bønder som må avstå landbruksareal frivillig eller ved ekspropiasjon til:

  • Offentlige formål (utvidelser av eksisterende kommunale og statlige bygg)
  • Offentlige grunnerverv til veg, forsvar og jernbane.

Videre beregne erstatning for tapt avling/senskader etter gravearbeider av vann -og kloakkledninger, nedsetting av kummer, strømkabler og annet ledningsnett

Beregne ulempesertatning i tilfelle driftsforstyrrelser på gården ved permanente og midlertidige tiltak, herunder stolpefester og andre innretninger som begrenser verdien/bruken av jordbruksarealene.

Verdien settes ut fra rettsgyldige verdsettingsprinsipper basert på marginalkalkyler og vurdering av tilpasningsulemper og evigvarende driftsulemper.

NLR Nord Norge har to ansatte som har gjennomført kurs i erstatningsberegninger i regi av Norges Bondelag og Norsk Landbrukstakst. Det er Bodil Lundbakk og Arnulf Hole. Bodil tar seg av henvendelser i Nordland opp til og med Lofoten. Arnulf dekker området fra og med Vesterålen, Troms og Finnmark.

Har du behov for å få beregnet erstatninger ta kontakt med:

Bodil Lundbakk

Tlf. 95744821

E-post: bodil.lundbakk@nlr.no

Arnulf Hole

Tlf. 47714043

E-post: arnulf.hole@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.