Ei lærerik YoU-messe i Vestvågøy

11.02.2020 (Oppdatert: 26.02.2020)

Forrige uke deltok NLR Nord Norge på ei vellykket yrkes- og utdanningsmesse (YoU-messe 2020) i Lofothallen på Leknes. Målet var å informere elever og andre deltakere om utviklingen i landbruket og behovet for unge mennesker i næringen. Standen var et samarbeid mellom faglagene, TINE og NLR. Både gårdbrukere, veiledere, veterinærer m.fl. deltok.

Landbruk i Vestvågøy. Foto: NLR Nord Norge

Det er en generell kunnskap at vi alle trenger mat. Landbruksproduksjonen har gått ned de siste tiårene. Flere faktorer påvirker dagens landbruksproduksjon. Man vil med rette si at utfordringer i sosiale preferanser, klimaendringer og teknologiske endringer er blant årsakene til denne utviklingen. Men hva med arbeidskraft?

Data samlet inn fra bønder i Nord-Norge i fjor, og andre kilder viser at det er behov for rekruttering av nye bønder i næringen. For eksempel, var gjennomsnittsalder på gårdbrukerne i Vestvågøy 48 år i 2000, 53 år i 2010, og i dag er den økt til 56 år. Vi trenger mange nye bønder.

Etter samtaler med noen av elevene på både videregående - og grunnskoler får man inntrykk at mange elever er usikre på hva de ønske å studere videre. YoU-messa er et bra forum hvor slike elever får mulighet til å ta et riktig utdanningsvalg.

NLR benyttet sjansen til å informere elevene og voksne folk om mulige yrker innen landbruk. Vi belyste hvorfor landbruk er en viktig næring til den enkelte person og storsamfunnet, utfordringer og muligheter innen dagens landbruk, og behov for ungdom som tar over yrkene innen landbruk. Tilbakemeldinger fra elevene – målt av kroppsspråk og egne ord – viser at det er en god interesse for landbruket.

 

Her er noen av de brosjyrer vi delte ut til deltakerne. Foto: Barre Ibrahim

 

« For å være ordentlig nordmann bør du ha et visst forhold til landbruk på en eller annen måte »

Jan Brøgger 1936 – 2006, professor i sosialantropologi.

Kilde: https://www.ordtak.no ]

 

 

 

Viste du at ….

  • Lofoten kan bli selvforsynt med poteter og mange grønnsaker.
  • Lofoten har de beste fjellbeitene i Norge.
  • Lofotlam er en spesialitet med geografisk beskytta betegnelse
  • Vestvågøy er en av de største landbrukskommunene i Nord-Norge.
  • Det er mange spennende jobber i landbruket.
  • Beiting er livsviktig for mange planter, fugler og insekter.
  • Mange turister gir nye muligheter for lokal mat på alle spise steder.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.