Eierskifteseminar

27.01.2020 (Oppdatert: 29.01.2020) Gustav A Karlsen

Ut fra de tilbakemeldinger vi fikk på spørreundersøkelsen i prosjektet NY GIV – NYTT LIV, kom det fram at mange var opptatt av gode råd ved eierskifte. Dette var bakgrunne for tre inspirasjons seminar om eierskifte i Ballangen, Vesterålen og Lofoten. Møteserien var vellykket med 61 deltakere, og økonomirådgiver Tor Erling Nilsen i Norsk landbruksrådgiving var hovedforeleser.

Foredragsholderne Tor Erling Nilsen og Gustav A. Karlsen hadde gode diskusjon med flere av deltagerne. Fotograf: Barre Ibrahim

Et eierskifte skjer stort sett bare en gang i en gårdbrukers liv, og seminarene viste at det er behov for å ha profesjonell hjelp i denne prosessen. Regelverket endres og i et eierskifte i landbruket er det et eget regelverk som har stor betydning både for kjøper og selger. Et vellykket eierskifte starter med grunnleggende samtaler med alle i den nære familie for å avklare interesse for overtakelse. Det er viktig å komme i gang mens mor og far er frisk og oppegående, for det er mange hensyn å ivareta.  

Mal for eierskifte

Fra 2000 til 2017 har gjennomsnittsalderen på bønder i Nordre Nordland økt fra 48 til 56 år. Vi har vært gjennom en rivende utvikling, med en drastisk reduksjon i antall aktive bønder. Produksjonen har økt ved at gårdene har blitt større. Maskinparten er fornyet, mange har investert i nye driftsbygninger. Sønner og døtre har tatt utdannelse, og seniorene har vært utholdende i sitt arbeid. Gårdene og driften er ulik, og av den grunn finnes det ikke en mal på eierskifte, men det er behov for en gjennomtenkt prosess.

Inspirasjons seminar

Tilbakemeldingen fra seminarene var at det ga deltakerne ny innsikt og inspirasjon. Det er senior sin oppgave å starte samtalene, for å avklare interessen for eierskifte. Odelslovens primære oppgave er å sikre at eiendommen blir i familien, men det viktigste er å få en interessert person i å overta driften og legge tilrette for videre lønnsom drift. Dersom den nye driver er datter eller sønn, blir eierskiftet basert på et annet regelverk enn om gården selges ut av familien. Uansett hvem som overtar, er en takst på eiendommen det beste grunnlag for den videre prosess. En takst er en nøyaktig beskrivelse på det som skal følge med overdragelsen, og her legges grunnlaget for beskatning og avskrivingsgrunnlag for den nye driver. En takst er ikke det samme som kjøpesum, og erfaringene viser at kjøpesummen må være betydelig lavere enn takst for at den videre drift skal være lønnsom. I prosessen er samboer/ektefelle viktig å ha med, før saken legges fram i familieråd. Videre anbefales det på det sterkeste å benytte eierskifterådgiver i prosessen.

Å slippe taket

Å drive gård er en livsstil, og når arbeidsplass og bosted er så nært knyttet hverandre kan det for mange være vanskelig å slippe taket. Av den grunn er det viktig å starte en prosess, og være tydelig på hva som skal skje og når tid skal det skje. Et eierskifte uten milepeler gir ingen framdrift, og skaper usikkerhet for alle parter.

Norsk landbruksrådgiving sin rolle

Ut fra den innsikt og kjennskap vi har på gårdsdriften i vårt område, har vi muligheter til å bistå dere i eierskifte. Der det er behov for det, deltar vi på møter der eierskifte er tema, vi arrangerer eierskifteseminar, utarbeider takst på gården og driftsplan. På den måten får både kjøper og selger innsikt i lønnsomhet og likviditet. Vi samarbeider tett med din regnskapsfører, slik at alle forhold er ivaretatt og gjort beregninger på. 

 

Fotograf: Barre Ibrahim

Stian Sand Gunnarsen forklarer om presisjonslandbruk. Foto: Gustav A. KarlsenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.