Dispensasjon fra kravet om funksjonstesting av spredeutstyr for plantevernmidler

04.05.2020 (Oppdatert: 04.05.2020) Stian Sand Gunnarsen

Som for mange andre næringer og aktører rammer også koronautbruddet landbruket på ulikt vis. Vi i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har måttet avlyse kurs og har også fått avlyst eller utsatt kurs som vi selv skulle delta på. Et av disse kursene er Kurs for funksjonstestere av spredeutstyr som skulle vært kjørt nå i slutten av april.

Foto: Stian Sand Gunnarsen

Dispensasjon grunnet koronautbruddet

Som for mange andre næringer og aktører rammer også koronautbruddet landbruket på ulikt vis. Vi i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har måttet avlyse kurs og har også fått avlyst eller utsatt kurs som vi selv skulle delta på. Et av disse kursene er Kurs for funksjonstestere av spredeutstyr som skulle vært kjørt nå i slutten av april. Her hadde vi to rådgivere som skulle kurses for å øke kapasiteten på autorisert funksjonstest ute hos dere brukere.
I og med at kurset er utsatt til september vil ikke disse to rådgiverne kunne bistå i dette arbeid. Dette gjør at NLR Nord Norge har kapasitetsutfordringer for å bistå alle dere som trenger test denne sesongen.

Vi har vært i kontakt med Mattilsynet og forklart at situasjonen skaper utfordringer for oss, og ikke minst for dere brukere. Som et svar på utfordringene har Mattilsynet åpnet for at det kan søkes dispensasjon fra kravet om funksjonstesting.
Vi tolker det slik at hvis det er utfordringer med å få testet sprøyta grunnet dårlig tilgang på funksjonstestere skal dette være god nok grunn til å søke om dispensasjon.

Mattilsynet opplyser følgende:

 • Du må tydelig beskrive hvorfor det er behov for dispensasjon, og hvilke tiltak du har gjort for å finne andre løsninger.
 • Søknad om dispensasjon sendes Mattilsynet, postmottak@mattilsynet.no

Det er altså ingen portal eller nettside hvor det skal søkes, men en egenkomponert søknad i et dokument som sendes pr. e-post til Mattilsynet. De opplyser videre at det er Mattilsynets region som dekker området der eier av sprøyta er bosatt, som vil vurdere om dispensasjon innvilges og avgjør eventuelle vilkår.

Flere av dere har svart på vår spørreundersøkelse hvor vi har prøvd å kartlegge deres behov for testing. Noen av dere som har behov vil vi ha kapasitet til å hjelpe, men antakeligvis ikke alle. Dette må vi bare beklage. Men før dere søker dispensasjon anbefaler vi at dere tar kontakt med oss for å sjekke mulighet for å få utført testen.

Følgende rådgivere kan da kontaktes (merk at de har sitt geografiske område å betjene, så velg den som er deg nærmest):

 

 • Wolfgang Dohrn (område Nordland og Sør-Troms)
  Tlf: 941 63 601
  E-post: dohrn@nlr.no
 • Arnulf Hole (område Troms og Finnmark)

Tlf: 477 14 043
E-post: arnulf.hole@nlr.no

For andre henvendelser av generell karakter kan du kontakte:

 • Stian S. Gunnarsen
  Tlf: 957 32 365

E-post: stian.sand.gunnarsen@nlr.no            

 

Her er lenke til kunngjøringen på Mattilsynets hjemmeside:

Mattilsynets kunngjøring om dispensasjonsordning

 

Egenkontroll før bruk

Hvis det viser seg at vi ikke har kapasitet og du velger å søke dispensasjon kan det være greit å gjøre egenkontroll av sprøyta før bruk og at man opplyser at dette vil bli gjort i disp.søknaden. Under her finner du en lenke til skjema som kan benyttes ved egenkontroll. Fyll dette ut og ta vare på det som dokumentasjon for sikkerhets skyld.

Egenkontrollskjema for åkersprøyter og tåkesprøyter

 

Hvis det dukker opp ytterligere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.