Beisemidler til potet. Mulig endring for bruk av Monceren!

24.02.2020 (Oppdatert: 25.02.2020)

Det er nå bestemt at beisemiddelet Monceren sluttselges. Det er forventet at det aktive stoffet i Monceren blir gitt fornyet godkjennelse, men med ny grenseverdi. Fordi det er uvisst når dette vil tre i kraft, vet vi ennå ikke om det blir lov å bruke Monceren til matpotetproduksjon kommende vekstsesong.

Lysgroing av potet. Foto: Kristin Sørensen

«Dersom dette skjer kan ikke Bayer garantere at man ikke kan finne rester av produktet dersom det blir tatt prøve. Settepoteter for kommende sesong mener vi er OK, men poteter til mat og fôr produsert sesongen 2020 kan bli rammet som følge av krav til ny grenseverdi ved salg» sier Svein Bakken fra Bayer.

I praksis betyr dette at hvis du har planer om at enkelte partier skal gå kun til oppformering av settepotet – så kan det være greit å bruke opp Monceren du eventuelt har på lager. Hvis det i løpet av vekstsesongen kommer et endret krav om restnivå, vil ikke utsortert potet fra settepotetpartiet kunne brukes til mat eller fôr.

Alternativt, kan du levere Monceren-restene du har på lager til godkjent mottak, og kjøpe andre typer midler.

 

Alternative midler mot svartskurv

Maxim 100 FS er et kontaktmiddel som virker mot svartskurv, sølvskurv og svartprikk, og det har i tillegg litt effekt på flatskurv. Middelet er godkjent både for høst- og vårbeising av settepotet. Ved beising umiddelbart etter opptak, vil middelet hemme infeksjonen av viktige lagersykdommer som fusarium, foma, sølvskurv og blæreskurv. Dosering er 250 ml per tonn settepotet. Forutsetninger for godt beiseresultat er minst mulig jord på knollene, (effekten svekkes jo mer jord som dekker knollene, gjelder ved beising både vår og høst); God dekning av beisemiddel på knollene; Rask opptørking etter beising og riktig dosering. Rask og god opptørking etter beising om høsten er svært viktig for å unngå utvikling av råte i settepotetpartiet. Maxim 100 FS bør brukes til sorter som er svake mot sølvskurv, sorter som skal pakkes, og som erfaringsmessig får stor utsortering pga denne kvalitetsbristen utover i lagringssesongen. Eksempelvis Asterix.

 

Rizolex 50 FW er et rimelig soppmiddel med kontaktvirkning mot svartskurv. Middelet kan brukes både ved innlagring av settepotet, før lysgroing, og ved setting. God virkning mot svarskurvsoppen sikres ved god dekning av materialet som behandles. Dette sikres ved at det er lite jord på potetene og at anlegget som benyttes gir god fordeling av sprøytevæsken. Det er også viktig med rask opptørking etter behandling. Dosering er 200-300 ml pr. tonn settepoteter.

 

Serenade ASO er biologisk produkt som har begrenset virkning mot svartskurv. Middelet er godkjent i økologisk produksjon. Dosering er 500 ml pr. daa.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.