Krav vedr. tilskudd for areal- og kulturlandskap

13.06.2019 (Oppdatert: 14.06.2019) Brita Johansen

Fylkesmannen i Nordland har hatt informasjonsmøter i fylket, og påpekt at kommunen har ansvar for grundig oppfølging av søknadene på areal- og kulturlandskapstilskudd. I de undersøkelsene, som Landbruksdirektoratet har utført, er det funnet feil, og dette får konsekvenser i form av avkorting av tilskudd. Størrelsen på avkortingen avhenger av alvorlighetsgrad. Dersom foretaket uaktsomt driver, eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverket, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet avkortes.

Hva legges vekt på som grunnlag for avkorting:

 • Foretak som mangler gjødslingsplan. Krav til gjødslingplan beskrives i Forskrift om gjødslingsplanlegging § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791.
 • Foretak som ikke ajourfører bruk av plantevern. Krav til innhold i plantevernjournal:
  Navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling, dose, område som er behandlet, hvilken vekst som er behandlet, navn på middelet, tidspunkt, dosering og vekst.
  NLR har en mal for plantevernjournal https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/plantevernjournal/
 • Foretak som har brudd på forurensingslov og dyrevernlov kan også få avkorting.

 

Avkorting kan gis som følger:

 • 20 % avkorting ved mangel på gjødslingsplan eller plantevernjournal.
 • Inntil 20% hvis foretaket har mangelfull gjødselplan eller plantevernjournal. Det legges vekt på hvor store manglene er.
 • 40 % avkorting dersom foretak verken har gjødslingsplan eller plantevernjournal.
 • 60-100 % avkorting av tilskudd ved grov uaktsomhet.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.