Såvare til eng og beite – planlegg behovet ditt nå

17.12.2019 (Oppdatert: 17.12.2019) Ragnhild Renna

Begynn planlegginga av våronna nå og gå gjennom behov for innkjøp. Skal du ha gjenlegg eller skal du så inn ekstra frø på overflata i eng og beite der du har et tynt plantedekke? Vi oppfordrer den nordnorske bonden til å være kreativ i valg av såvare til eng og beite. Sats ikke alt på en frøblanding eller art, men analyser gården sitt behov i forhold til produksjon, vekstforhold og arealer. Drøft og innhent erfaringer og råd fra kolleger og rådgivere, men tenk også på at det som fungerer på en gård trenger ikke være det rette for din gård. Rett arts- og sortsvalg er et også et godt klimatiltak.

Kopplam på raigrasbeite. Fotograf: Ragnhild Renna

Valg av grasarter

Grasartene har ulike krav til vekstforhold og forskjellige egenskaper. Dette må utnyttes til fulle. Tabellen "Grasarter og belgvekster krav, egenskaper og bruk", er utarbeida for å vise dette. Se tabellen her. Er du sauebonde og er på evig jakt etter beite og slått i flere runder i sesongen, vurdèr hundegras og fleirårig raigras som kortvarig eng. Hundegras kan også blandes med engfrøblandinger til beite og kompensere noe for tap av beite til gås. Har du kalkrik og tørkesvak jord og driver med storfe, vurdèr bladfaks. Strandsvingel er en art som brukes mye i våre naboland. Denne kan tåle tørke og trives også på fuktig jord.  

Finn de rette sortene

I oversikten "Arter og sorter i såvare til eng og beite i nord" er de viktigste artene i engdyrkinga presentert med sortskommentarer. Såvareblandingene for 2020 er ikke klar i skrivende stund, men vi kommer tilbake med informasjon i et nyhetsbrev fra NLR Nord-Norge over nyttår. Det foregår sortsforsøk i landsdelene i regi av NIBIO og NLR, med utprøving av timoteisorter for nordlige strøk. Der testes både tidligere sorter, som sorten Engmo, og sorter som ikke har vært tilgjengelig på markedet før. Konkluderende resultater kommer når forsøket avsluttes i 2020. Med utvikling av norske sorter på fleirårig raigras har vi fått bedre overvintringsevne på disse. Det er lurt å vurdere ei intensiv drevet eng med fleirårig raigras i blanding med hundegras og/eller raisvingel.  Er du usikker på om blandinga du vurderer å kjøpe inneholder de rette sortene, så spør din lokalkjente rådgiver.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.