Regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP – midler) støtter miljøvennlig husdyrgjødselhandtering

19.09.2019 (Oppdatert: 20.09.2019) Wolfgang Dohrn

Hvert fylket har et miljøprogram, som bidrag til å fremme særskilte miljømål i jordbruket. Tiltakene for å oppnå miljømålene er bestemt ut ifra hva Fylkesmannen anser som de største miljøutfordringene i sitt fylke.

Slurry quip Tovåsen fotograf: Wolfgang Dohrn

Hvert fylket har et miljøprogram, som bidrag til å fremme særskilte miljømål i jordbruket. Tiltakene for å oppnå miljømålene er bestemt ut ifra hva Fylkesmannen anser som de største miljøutfordringene i sitt fylke.

I den nye "Veilederen for regionale miljøtilskudd i jordbruket i Nordland 2019" finnes det blant annet tilskudd rettet mot å stimulere til gjødslingsmetoder som gir redusert utslipp av ammoniakk og lystgass til luft.

  • Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen
  • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
  • Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding
  • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselslange

 

Foreløpig tilskuddssats i kr/daa

   
 

Nordland

Troms Finnmark

1

20

130

100

2

50

130

100

3

50

130

100

4

100

65

50

Felles vilkår for alle de tilskuddene er fristen for spredning 15.august med etterfølgende slått eller beiting i søknadsåret. Andre spesifikke vilkår kan en finne i veiledningsheftet.

Tilskudd 4 kan ansees som et tillegg til de andre ordningene og kan kombineres med ordningene 1 – 3.

 Praksiseksempler

 

1

2

3

4

Sum i kr

Vogn m/fanespredn. før 15/8

X

 

 

 

20

Vogn m/nedlegger(nedfeller) før 15/8

 

X

 

 

50

Nedmolding innen 2 timer i åkeren før 15/8

 

 

X

 

50

Slangetilførsel m/fanespredn før 15/8

X

 

 

X

120

Slangetilførsel m/nedlegger(nedfeller) før 15/8

 

X

 

X

150

Slangetilførsel m/nedmolding innen 2 timer i åkeren før 15/8

 

 

X

X

150

Spredning etter 15/8

 

 

 

 

0

 

Regionale miljøtilskudd i jordbruket med lignende tilskudd finnes det også for Troms og Finnmark, som i skrivende stund er sendt ut til høring.

Vurdering av egen husdyrgjødseløkonomi

NLR Nord Norge tilbyr en tjeneste for beregning av egen husdyrgjødseløkonomi og hvilke muligheter den enkelte har for å oppfylle krave til å ta i bruk tilskuddene. Stikkord her er nyinvestering i utstyr, entreprenørskap, tilgang til nytt areal eller tilgang til større husdyrgjødselmengder. Husdyrgjødselhandtering er etter prosjektet "Grovfôr 2020" det dyreste dyrkningstiltaket, og vi oppfordrer medlemme å ta kontakt for å få synliggjort mulighetene innen mekanisering og logistikk.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.