Er du vår nye rådgiver innen presisjonslandbruk og maskineknikk?

26.02.2019 (Oppdatert: 22.03.2019)

NLR Nord Norge søker Rådgiver i presisjonslandbruk og maskinteknikk – 100 % stilling

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge (NLR Nord Norge) er en kompetansebedrift med sterkt fokus på rådgivning og FOU innenfor naturbruk, landbruk og tilgrensede fagområder. Enheten ble stiftet 20.03.18 og er en videreføring av tidligere landbruksrådgivningsenheter i området. Enheten er eid av ca 1900 medlemmer, har 39 ansatte, 17 kontorsteder og driver virksomhet i alle kommuner i hele Nord-Norge. Enheten har en solid markedsposisjon og har god økonomi. Enheten er 1 av 10 regionale landbruksrådgivingsenheter i Norge. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) skal løfte teknikken og presisjonslandbruket, og i Nord-Norge trenger vi flere medarbeidere.

 

NLR Nord Norge søker

Rådgiver i presisjonslandbruk og maskinteknikk – 100 % stilling

 

Som rådgiver innen presisjonslandbruk og maskinteknikk får du en nøkkelrolle i å bygge opp satsinga på presisjonslandbruk og maskinteknikk. For å sikre et så komplett tilbud som mulig, vil du samarbeide med kollegaer over hele landet, både innen eget fagfelt, og innen andre fag som NLR jobber med. Vi er ute etter både spesialister og generalister, som har god kunnskap på agronomi.

 

Vi legger vekt på egenskaper som:

 • Lidenskapelig interessert i landbruk og maskiner
 • Solid kunnskap om maskiner og/eller presisjonslandbruk
 • Trives med å lære og lære bort
 • Flink til å samarbeide

 

Kvalifikasjonskrav

 

 • Høyrere utdanning og relevant arbeidserfaring.
 • Førerkort og vilje til å reise lokalt og nasjonalt.
 • Kunnskap om posisjonsbestemt landbruk og tilhørende teknologier.
 • Kunnskap om kartleggingsverktøy, datainnsamling, påfølgende databehandling samt styrefiler.
 • Tilgrensende mobilteknologi.
 • Kunnskap om maskiner for jordarbeiding, jordpakking gjødsling, plantevern, innhøsting m.v. innen grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær.
 • Kunnskap om moderne traktorer, landbruksredskaper og elektronikk knyttet til disse
 • Kunnskap om mekaniseringsøkonomi.

 

Vårt tilbud

 

 • Stor frihet der du skal være med på å utvikle et helt nytt fagområde i samarbeid med etablerte og nye rådgivere med stor entusiasme for faget sitt.
 • God opplæring og kunnskapsbygging inkludert kompetansedeling.
 • Samarbeid med maskinbransjen og en lang rekke andre aktører, for å sikre best mulig tjenester til våre medlemmer.
 • Nær relasjon til produsentene i Norsk Landbruk
 • Omsetting av forskning og ny teknologi praktisk nytteverdi.
 • Konkurransedyktige lønn. Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Søker må disponere bil

 Arbeidssted etter nærmere avtale – på et av dagens kontorsteder.

Søknadsfrist: 1.april 2019 til torill.monsen-abelseth@nlr.no

For mer info, kontakt prosjektleder maskinteknikk og presisjonslandbruk, Jogeir M. Agjeld, tlf. 9064 6553, eller daglig leder Torill Monsen -Abelseth, NLR Nord Norge, tlf. 91737406.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.