Potetkampen 2019 – eller "Norgesmesterskap i potetdyrking"

17.12.2019 (Oppdatert: 17.12.2019) Anne Marit Isachsen

Jostein Skaga fra Dønna ble nummer to i potetkonkurransen som pågikk helt fra lysgroing av settepotetene ved påsketider til opptak av avlinga i månedsskiftet september - oktober. Han valgte å satse på sorten Asterix som han har erfart kan gi ei stor salgbar avling i nord.

Fotograf: Anne Marit Isachsen

Seks deltakere fra hele landet

Jostein Skaga fra Dønna på Helgelandskysten, oppnådde andre plass i mesterskapet som hadde felles avslutning i Porsgrunn 10. desember. Det var 6 deltakende potetprodusenter fra Agder i sør til Dønna i nord som sammen med "egen" NLR-rådgiver møttes for å få resultatet av konkurransen samt faglig- og sosialt påfyll. Potetkampen ble lansert i vår med Norsk Landbruksrådgiving, NIBIO, Yara og fagbladet Norsk Landbruk som prosjektdrivere. Konkurransen gikk ut på å få ei størst mulig avling kvalitetspotet ganget med oppgjørsprisen i uke 40 = den mest verdifulle avlinga. Juryen vurderte i tillegg innsendte avlingsprøver og alle målbare innsatsfaktorer fra de utvalgte potetåkrene.

 

Juryen på besøk 8. august. Fra venstre Eldrid Lein Molteberg fra NIBIO og Borghild Glorvigen fra NLR. Videre produsent Jostein Skaga og rådgiver Anne Marit Isachsen

Potetprisen var avgjørende

På avslutningsseminaret i Porsgrunn ble alle tall lagt fram av juryen, og spenningen var stor da resultatene ble publisert og vinneren kåret. Mandelpotet dyrket på 540 moh i Kvikne i Nord-Østerdal trakk det lengste strået. Produsent Stig Rune Stai vant med et dekningsbidrag på 17 397 kroner pr dekar. Jostein kom på andre plass med en knapp tusenlapp mindre. Stai hadde laveste avling og størst andel understørrelse. Småpotetene vasker og pakker han selv og selger til restaurantmarkedet. Men denne varen telte ikke med i konkurransen. Utslagsgivende var kiloprisen som i uke 40 var på kr 7,55 for mandelpotet. Prisen på "vanlig" potet lå på kun kr 3,70 – altså knappe halvparten. Jostein Skaga satset motsatt av Stai: Han ønsket store poteter av sorten Asterix siden han selger overstørrelsen som skrellepotet. Det ble heller ikke belønnet i konkurransen å produsere for store poteter. Men valget av et godt produksjonsareal og ei totalavling på 5,5 tonn pr dekar gjorde at han likevel produserte til andre plass.

Valg av rett areal avgjorde resultatet

Skaga produserer potet på 100 dekar i dag, men skulle gjerne ha økt arealet til 150. Å få til et godt vekstskifte er viktig slik at en unngår å produsere samme vekst i flere år etter hverandre. Da kan smittepresset av enkelte skadegjørere bli for stort. I tillegg må jorda være godt drenert og ha et brukbart moldinnhold. Potetåkeren som ble brukt til "kampfeltet" ble lokalisert til den aller beste jorda på øya – på Dønnes gård som har svært lang tradisjon med å produsere matvekster. Jorda har et bra moldinnhold på 4 % - heldigvis – siden tørkeperioden i juli kunne satt en stopper for det gode resultatet. Det er for lite vann i det offentlige vannverket til at et vanningsanlegg kan kobles på. Det er heller ikke lett å få tilgang til eksterne vannkilder som elv eller innsjø på leiejorda.

Asterix dyrket på Dønnes = den beste dyrkingsjorda! Her er avlinga fra ett potetris sortert 8. august. Enda var det 7 uker til å gjøre seg "fete" før høsting!

 

Spennende å konkurrere

Alle variable utgifter var med i konkurransen, som kostnader til jordarbeiding, gjødsling, plantevern, vekstavslutning og høsting. I disse tallene ligger alt av timeforbruk i produksjonen. Faste kostnader til maskiner, lager, jord og større inverstinger telte ikke med.

Det blir spennende å følge med videre – både med Jostein Skaga og andre potetprodusenter fra nord som satser stort for at vi skal få kvalitetsprodukter på tallerkenen!

Jostein Skaga foran Potetkampfeltet på Dønnes tidlig i juli. Her med merkepinnene som viser at han brukte settepotet av to ulike størrelser og kvaliteter.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.