Øko-konferanse i Nord-Norge

01.07.2019 (Oppdatert: 15.08.2019) Ingvild L. Høie

Et par strålende aprildager var bønder, rådgivere, forvaltning og andre interesserte samlet til konferanse om økologisk mat og landbruk i Bodø. Ei svært motivert forsamling lyttet, diskuterte og arbeidet disse to dagene: om forbrukere, flaskehalser og fortrinn, om marked, melk og mold.

Foto: Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord Norge

Fylkesmannen i Nordland var hovedarrangør for konferansen i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge, Nordland Fylkeskommune, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Økologisk Norge. Konferansen markerte avslutningen på prosjektet ‘Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2015-2019’. Også nordnorsk økomatpris 2019 ble delt ut til verdige vinnere fra Finnmark: Trasti & Trine fra Alta. Utdelingen er et samarbeid mellom Fylkesmennene i Nordland og Troms og Finnmark.

 

Spydspissfunksjon

Jorun Voll, kommunikasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet, ledet deltakerne gjennom programmet på konferansens første dag. Voll var klar på at norsk mat er viktigere enn før. Vi skal kunne gi forbrukerne det de vil ha, også av økologiske varer. Samtidig har økologisk matproduksjon en spydspissfunksjon på miljø og klima. Her trengs forskningsmidler, blant annet på karbonlagring i jord. Mange økobønder er allerede gode på jordhelse og beitebruk, og en trenger dokumentasjon på for eksempel bruk av fangvekster.

Det gode fôret

To workshops ble gjennomført under konferansen; den ene med målgruppe hobbyprodusenter, urbant landbruk og andelslandbruk, den andre med målgruppe bønder, rådgivere og forvaltning. Slik fikk en aktivisert deltakerne og invitert til diskusjon og idémyldring. Blant flaskehalser og mulige løsninger, var bønder og rådgivere svært enige om viktigheten av godt grovfôr. Det gode fôret bør fremsnakkes!

Holdninger

Også holdninger ble nevnt som en viktig og utfordrende faktor: konvensjonelt landbruk må ikke snakkes ned, økologisk landbruk bør heller snakkes opp! Faglagene skal kunne tale begges sak. Her kan økt kompetanse være en del av løsningen, for eksempel demobruk i hvert fylke, økt satsing på økologisk på naturbruksskolene og flere lokale øko-miljøer. Holdninger er en del av både flaskehalser og løsninger – og holdningsskapende arbeid er elementært også i rekrutteringsarbeidet.

 

Den kompostmoderne tida

Dag to startet med en entusiastisk rogalending: Dag Jørund Lønning. Han stilte noen store spørsmål: Hvordan komme nærmere naturen? Hvordan bygge natur? Kan naturnært, regenerativt jordbruk være ei av de mest effektive løsningene i klimakampen? Han snakket om soppen som ‘kong karbon’, den nakne molda og kompostmoderniteten. Lønning mener at endringsprioritet nr. én er vår forståelse.

 

Økologisk i klimasatsinga

Flere ganger under konferansen ble klima nevnt. Inspirasjonsbonde Ola Johansen fra Pasvik uttalte at en kan drive jorda på en god eller dårlig måte med hensyn på klima. Hva er øko-landbrukets bidrag? Kan økologisk være en metode i klimasatsinga? Dette er blant annet én av rådgivingas oppgaver: utvikling av rådgiving på både jord og klima er godt i gang – og kalkulatorer og ulike forsøk gjør at en får sammenlignbare tall på bordet. Her er både Tine og Norsk Landbruksrådgiving involvert. Det økologiske landbruket skal også være med i klimasatsinga.

 

Aktivitet i nord

Mye skjer i det nordnorske økolandbruket, og bak står mange motiverte og nytenkende bønder. I Hadsel har Rene Cortis etablert en markedshage på sin gård – grønnsaker og urter på liten skala med direktesalg til kunden i form av matkasser. Etterspørselen ble raskt større enn produksjonen! I hele landsdelen etableres både andelslandbruk og REKO-ringer. Samtidig er det gjerne de større produksjonene som setter øko-produksjonen i Nord-Norge på kartet, og landbrukssamvirkene oppfordres derfor flere steder til å ta i mot økologisk melk og kjøtt. Nordnorske økobønder både kan og vil!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.