Nytt geitefjøs med dyr og arbeidsmiljø i fokus

22.03.2019 (Oppdatert: 22.03.2019) Svein Johnsen

Nylig åpnet Hilde og Widar Marvik sitt nye geitefjøs i Nordreisa. Bygningen som rommer 200 melkegeiter og 70 rekrutteringsdyr er utformet med særlig vekt på dyrevelferd og godt arbeidsmiljø. Åpen dag med mye folk, flotte kulturelle innslag og imponerende servering vitnet om et engasjement som verdsettes i og langt utenfor lokalsamfunnet.

Åpningsdag. Widar med barnebarnet Johannes Marvik- Nilsen t.v. og Hilde med Kristian Marvik Lunde t.h. (foto: Svein J.)

Med et sterkt ønske om å skape en framtidsrettet bygning innhentet Hilde og Widar erfaringer og kunnskap fra mange bønder, rådgivere og leverandører. Lokalisering og viktige krav til nybygget ble konkretisert tidlig i prosessen. Tomtevalget gir nærhet til beiter, atkomst og øvrig tun samtidig som bygningen kan utvides. Erfaringene fra brannen som tok det forrige fjøset gjorde det lite ønskelig å plassere nybygget i tunet.

Husdyrrommet er formet og innredet med tanke på at dyra skal bevege seg fritt over stort oppholdsareal og selv oppsøke basale funksjoner. Rommet har to storbinger for melkende geiter og en binge for rekrutteringsdyr (se illustrasjoner bakerst). Videre er det bukkebinger og behandlingsbinger. Kraftfôrautomatene er plassert i bingen for melkegeiter lengst borte  fra melkestallen. Rommet har et automatisert båndforbrett med horisontale eteåpninger og et fast forbrett med muligheter for fiksering av geiter. Løsningen kombinerer dermed effektiv fôrtildeling for dyra som spiser mest og mulighet for annen fôring og tilsyn med rekrutteringsdyr og melkegeiter som trenger det. 

Over: Kraftfôrstasjoner og drikketrau under montering. Båndfôrbrett t.v. fast fôrbrett t.h.

 

Melkestallen er en 2x12 parallellstall med ID-porter ved inngang. Når dyr på en side av stallen er ferdig melket heves fronten og de 12 geitene forlater stallen via en brei trapp.

 

Melkestall med tilpasset arbeidshøyde og godt dagslysinnslipp i yttervegg. T.h. hevbar front og geitenes trapp ned fra melkepall (foto: Svein J.)

 

Røkter jobber på trinnfritt golv i hele bygningen. Unntaket er det hevede personalrommet. For å finne og lede dyr som trenger tilsyn kan geitene ledes til forskjellige utganger fra melkestallen og til sorteringsbinge ved behandlingsavdelingen.

Rundballer heises opp i skinnegående river. Riveren fôrer ut på båndforbrettet og kan også avlevere fôr ved inngangen til fast forbrett.

Husdyrrommet har heldekkende plastrister over gjødselkjeller. Kjelleren er dimensjonert for bløtgjødsel og har en pumpekum og to sjakter for omrøring.

 

Fra åpningsdagen. Astrid Giæver Marvik på bukkehorn fra Marvik og Kjetil Lunde på gitar.

 

Geitefjøset med innkjøring til fôrsentral nærmest. (foto: Svein J.)

 

Plan hovedetasje. (Plan/tegning: Landbruk Nord /NLR Nord Norge)

 

Plan kjelleretasje. (Plan/tegning: Landbruk Nord /NLR Nord Norge) 

 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.