Nyansatte i NLR Nord Norge

20.08.2019 (Oppdatert: 21.08.2019)

Siste måenden har vi i NLR Nord Norge fått to dyktige og engasjerte nye ansatte i organisasjonen vår.

Nyansatte

Stian Sand Gunnarsen startet som rådgiver i NLR Nord Norge 1. august innen fagfeltet maskinteknikk og presisjonslandbruk. 


Han er 28 år, bosatt i Vesterålen, utdannet agronom ved Sortland videregående skole, Kleiva og har en bachelorgrad  i Landbruksteknikk fra Høgskolen i Innlandet, Blæstad. 
Stian vil ha kontorsted på Kleiva.

 

Ida Jeanette Pedersen er 28 år og har lang og bred erfaring innen landbruk.

Ida Jeanette har jobbet som landbruksvikar i Landbrukstjenesten Midtre Hålogoland siden 2009. I NLR er hun ansatt som rådgiverassistent og startet 5. august. Ida Jeanette skal bistå med forsøksarbeid, jordprøvetaking og gjødslingsplaner m.m.. Det har vært en intensiv start og Ida Jeanette har allerede hjulpet mange medlemmer i med søknader på Regionalt miljøprogram (miljøtiskuddet) i Nordland. Hest er Ida Jeanettes store hobby og hun har gode kunnskaper om stell og foring av hest og dette er kunnskap som etterspørres i NLR. Hun skal straks i gang med rådgiverskolen og håper å kunne kan bidra og være en ressurs for NLR.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.