NY GIV NYTT LIV - Infomøter til bøndene i Vesterålen

15.02.2019 (Oppdatert: 22.03.2019)

Vi inviterer deg til informasjonsmøte om utviklingen i landbruket i Vesterålen. Vi vil presentere Ny giv nytt liv prosjekt i Bø og Øksnes den 14. Februar.

Din tilbakemelding på spørreundersøkelse er viktig. Foto: Barre Ibrahim

Om prosjektet:

Ny giv nytt liv er et 3-årige prosjekt som bygges på en rapport som ble utarbeidet av Opus Kleiva i 2016. Hovedmålet med prosjektet er å øke produktiviteten i landbruket i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Vi vil holde møter med alle prosjekts interessenter i disse regionene. Vi ønsker godt samarbeid med bøndene og andre aktører i næringen for å nå prosjektets målsetting.

 

Les mer om prosjektet

 

Program for Infomøte i Bø og Øksnes:

Tid og sted:

  • Kommunehuset på Straume i Bø kl. 11
  • Kommunehuset på Myre i Øksnes kl. 19

Temaer:

  • Gjødslingsplan, gjødsling og nytt innen såvare ved rådgiver Ragnhild Renna
  • Grovfôrøkonomi ved økonomirådgiver Tor Erling Nilssen
  • Prosjektet "Ny giv, nytt liv" ved Barre Ibrahim og Gustav Karlsen
  • Prosjektet "Grønt i Nord" ved Torill Monsen-Abelseth

 

 

Viktig å svare spørreundersøkelse:

I forrige uke sendte vi en spørreundersøkelse om kartlegging av mulige tiltak for prosjektet via e-post til alle våre medlemmer i nordre Nordland. Vi håper at du har mottatt den. Vi ber deg om å gi oss en tilbakemelding. Dine meninger er viktig for vårt videre arbeid med prosjektet.

For de som har ikke mottatt spørreundersøkelsen eller har ikke e-post adresse, vennligst send svar ved å klikke på linker nedenfor. Vi ber deg fylle ut bare de skjemaene som gjelder deg. Alle bes fylle ut skjema nr. 1, skjema 2 og 3 svarer du på kun hvis du har disse produksjonene.

 

Til skjema 1_Fremtidsplaner på ditt bruk

Til skjema 2 _storfebruk

Til skjema 3_småfebruk

 

Svarfristen er 28. februar. Det tar 10-15 minutter å svare på undersøkelsen. Svar skal behandles konfidensielt.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.