Veileder for registrering av matsvinn i grøntproduksjonen

19.12.2019 (Oppdatert: 19.12.2019)

Fra 1. januar 2020 skal jordbruksforetak i grøntsektoren registrere og rapportere matsvinn. Alle grøntprodusentene har i disse dager fått informasjon via e-post om dette fra Landbruksdirektoratet. NLR har fått i oppdrag å lage veiledere for hvordan registreringen bør foregå. Veilederne er ikke endelige. De blir justert etter hvert som det gjøres praktiske erfaringer.

Fotograf: Ingrid Myrstad

Definisjon av matsvinn

Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet. En konsekvens av denne definisjonen er at nyttbare deler av mat produsert for mennesker og som blir dyrefôr, også regnes som matsvinn. Matsvinn som oppstår etter at avlingen er levert til pakkeri eller annet råvaremottak skal ikke tas med i mengdene gården har ansvar for å rapportere. Det svarer pakkeriene og den øvrige matbransjen for.

Veiledere

NLR har laget veiledere for hvordan registreringene bør foregå. Landbruksdirektoratet har definert hvilken del av produksjonen som regnes som nyttbar. Se Norsk Landbruksrådgiving sin hjemmeside sentralt (info. ligger her).

Skjema og rapportering

Det er ikke laget eget skjema for dokumentasjon av matsvinn, og det skal ikke rapporteres direkte til Landbruksdirektoratet. Per nå anbefaler vi at det dokumentasjonsverktøyet som brukes på gården tas i bruk til dette formålet, for eksempel Skifteplan Mobil. Rapportering skjer gjennom Statistisk Sentralbyrås årlige innhenting av data om areal og salgbar avling (Potet- og grovfôrundersøkelsen).

Meld fra om praktiske erfaringer

Denne ordninga er ny i Norge for primærprodusenter, og jeg vil sterkt oppfordre dere til å melde fra om erfaringer dere gjør dere, til deres grøntrådgiver – så melder vi forslag til forbedringer samlet, til direktoratet.

 

Spørsmål? Ring din grøntrådgiver i NLR Nord Norge.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.