Markdager med fokus Regionale miljøtilskudd (RMP) og kulturlandskap, Rødøy og Leirfjord

05.08.2019 (Oppdatert: 05.08.2019)

Markdager med fokus Regionale miljøtilskudd (RMP) og kulturlandskap, Rødøy og Leirfjord Mandag 5.august kl 10:30-14:00, Rødøy kommune, på Sleipnes, i Osan hos Knut Kvarv. Torsdag 15.august kl 10:30-14.00, Leirfjord kommune, på Sundøya hos Svein Gunnar Sund. Parkering på det gamle fergeleiet.

Landskapspleiere i arbeid. Fote Tor Erling Nilssen

Fra 2019 har det kommet flere endringer i tilskuddsordningene for regionale miljøtilskudd. På markdagen vil vi gå igjennom tilskuddsordningene og det viktigste ved utfylling av søknad (søknadsfrist i Nordland er 20.august). Link til veilederen:  https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/sok-pa-regionale-miljotilskudd-2019/?fbclid=IwAR3ffYo5kJ481ogvq3AUvJ2AX9M6EhUbzq8XXOkubLc1af40xYePVzKVlZo    

Flere av ordningene er knyttet til verdifulle kulturlandskap og naturtyper, og hvor det gis tilskudd til beiting eller slått. På begge markdagene vil vi besøke naturbeitemarker som er registrert i Naturbase som "Svært viktig", orientere om hva som kjennetegner naturtypen og hva som gjør den verdifull, se på artsmangfold og diskutere skjøtsel, og orientere om hvor i kommunen vi finner registrerte naturtyper som det kan søkes RMP-tilskudd til.

Markdagene arrangeres av NLR-Nord-Norge i samarbeid med Landbruksetaten i kommunen. Faglig ansvarlige vil være Marit Dyrhaug (NLR), Hanne Grimsland (Rødøy) og Arne Blyseth (Leirfjord). Vi anbefaler alle å ta på godt skotøy for tur i marka, og ta med nistepakke og en termos med drikke.

Alle er hjertelig velkommen til en trivelig markvandring. Arrangementet får finansiell støtte fra Fylkesmannen i Nordland.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.