Markdag - fremmede skadelige planter

12.06.2019 Marit Dyrhaug

Markvandring i Våg hvor vi ser nærmere på tromsøpalme, parkslirekne og kjempespringfrø. Marit Dyrhaug fra Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge vil orientere om plantenes voksemåte spredning, og aktuelle metoder for bekjempelse. Kommunen har fått midler til kartlegging og bekjempelse av disse artene. Landbrukskontoret vil orientere om organisering av tiltak.

Bilde av kjempespringfrø – kilde artsdatabanken

Markdag - fremmede skadelige planter

Dønna, Våg, oppmøte hos Per Knut Fagerli

Onsdag 12. juni, kl 18.00.

På Dønna vil vi sette fokus på å hindre spredning av fremmede, skadelige planter i kommunen. Dette gjelder flere planter som er hagerømlinger, planter innført med jordmasser eller planter som er brukt i forbindelse med veianlegg o.l.

For å få kunnskap om hvilke planter dette gjelder, og hvordan vi kan bekjempe disse på en mest mulig effektiv måte, arrangeres ei markvandring i Våg hvor vi kan se nærmere på tromsøpalme, parkslirekne og kjempespringfrø. Marit Dyrhaug fra Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge vil orientere om plantenes voksemåte spredning, og aktuelle metoder for bekjempelse. Kommunen har fått midler til kartlegging og bekjempelse av disse artene. Landbrukskontoret vil orientere om organisering av tiltak.

For mer informasjon om temaet, se denne: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Fremmede-arter/

 

Alle velkommen – enkel servering av kaffe

Arrangør: Dønna kommune i samarbeid med Norsk LandbruksrådgivingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.