Lyngbrenning som skjøtselstiltak i kystlynghei

20.09.2019 (Oppdatert: 20.09.2019) Marit Dyrhaug

Lyngbrenning er et svært viktig skjøtselstiltak i kystlynghei. NLR Nord-Norge i samarbeid med NIBIO Tjøtta planlegger å avholde kurs i lyngbrenning på Nord-Helgeland, med utgangspunkt i Onøy-Lurøy. Kurset vil bestå av ei fordragsøkt på kvelden 1.kursdag, og praktisk gjennomføring av lyngsviing i nærliggende kystlynghei neste dag. Kurset er tenkt gjennomført i mars eller mest sannsynlig i oktober-november, avhengig av værforholdene.

Fotograf: Marit Dyrhaug

Bakgrunn for kurset

På Nord-Helgeland er det registrert svært mange verdifulle kystlyngheilokaliteter. Flere av disse skjøttes aktivt med beiting, men svært få av brukerne eller grunneierne har kommet i gang med skjøtsel i form av regelmessig lyngsviing. Det kan være manglende kunnskap om betydningen av sviing som nødvendig skjøtselstiltak for å ta vare på biologisk mangfold i kystlynghei, mange er utrygge på hvordan lyngbrenningen kan gjennomføres på en sikker måte, og man er avhengig av å mobilisere naboer og andre som medhjelpere under lyngbrenninga. 

Bli med på kurs !

Målgruppe for kurset er aktive beitebrukere med dyr på beite i kystlynghei, grunneiere, brannvesen og landbruksforvaltning i området, og lokalbefolkningen ellers. Man trenger ikke være bonde for å være med på lyngbrenning. Målsettingen er at alle skal få økt kunnskap om, og økt motivasjon for å bidra til skjøtsel av kystlyngheia gjennom forsvarlig lyngbrenning.

 

Interesserte bes melde seg på til marit.dyrhaug@nlr.no

 

Interesserte vil få tilsendt nærmere informasjon etter hvert.  Eksakt kursdag vil bli fastsatt på grunnlag av værforhold og værvarsel, og interesserte vil holdes oppdatert på hvordan vi ser an situasjonen for å gjennomføre lyngbrenning. Endelig innkalling vil bli utsendt på 2-3 dagers varsel.

Kurset har ikke deltakeravgift, men deltakerne må selv dekke kostander til reise, eventuell overnatting og servering.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.