Landbruk og reiseliv

28.11.2019 (Oppdatert: 28.11.2019) Are Johansen

NLR Nord Norge i Lofoten har deltatt i et prosjekt der det er jobbet med konfliktdempende tiltak mellom reiseliv og beiting i utmark. Prosjektet har hatt fokus på hva som er hovedutfordringene, kartlegelagt disse samt sett på muligheter for bedre kommunikasjon.

Fotograf: Filmkollektivet

Det er arrangert arbeidsmøter med gårdbrukerne for å definere hovedutfordringene.  Resultatet av disse møtene er presentert i rapporten fra prosjektet (Les rapporten her). 

I samråd med landbruksnæringen ble man enige om å lage en kort film der man fokuserer på stenging av grinder, båndtvang, riktig oppførsel når man treffer på sau i beiteområder.  Det er også fokus på forsøpling. 

Dette har vært et forprosjekt som er finansiert av Fylkesmannen i Nordland med bidrag fra Horns slakteri og Lofotlam. Lofoten Matpark har hatt prosjektledelsen. Andre regioner kan dra lærdom av det som er gjort i Lofoten.  Erfaringen fra Lofoten at det er viktig å komme i godt inngrep med reiselivsnæringen og andre brukere av utmark.  Prosessen er kommet i gang, men det er behov for oppfølging av dette forprosjektet.  

Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.