Invitasjon til kurs for unge bønder på Scandic hotell, Bodø 5.-7.4.2019

12.03.2019 (Oppdatert: 22.03.2019)

Nordland Bondelag inviterer til det årlige eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Tove Mosti Berg Tlf. 96 23 30 31 e-post: tove.mosti.berg@bondelaget.no

Kursstart fredag kl. 17.00 og avsluttes med lunsj søndag kl. 11.30.
Vi ønsker å tilby et kurs for unge bønder, som er en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial positiv sammenkomst.
Kurset har hovedfokus på eierskifte, med tema som juridiske forhold ved eierskifte, menneskelige aspekter ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring.
Deltakerne vil få god kjennskap til Samvirkeorganisasjonene og andre samarbeidspartnere og deres betydning for deg som bonde. Nettverksbygging mellom de ulike samarbeidspartnerne og andre unge bønder i samme situasjon er et viktig formål med samlingen. Tidligere evalueringer sier også hvor nyttig dette kurset er for de som skal eller nettopp har overtatt et gårdsbruk.
Kurset er åpent for alle. Kursavgiften er kr. 1800.- for medlemmer i Norges Bondelag og kr. 2500.- for ikke-medlemmer. Alder på deltakerne er inntil 35 år
(aldersgrense kan fravikes).
Kursavgiften/egenandelen dekker utgifter til hotell, overnatting (i enkeltrom) og mat.
Reiseutgifter over kr 350.- dekkes med inntil kr. 2000.- forutsatt at finansiering er på plass. Vi ber om at dere reiser på billigste måte. For de som reiser med fly er det viktig å bestille billetter så snart kurset er bekreftet. Reiseregning utdeles på kurset og sendes Nordland Bondelag etter kurset.

Påmeldingsskjema sendes til nordland@bondelaget.no  innen fredag 22.3.19 kl.12.00

 

Med hilsen
Nordland Bondelag
Tove M. Berg, rådgiver.

Fredag 5.april

17.00-17.15 Åpning m/ presentasjon av deltakerne.

17.15-18.15 Hvorfor samvirke – Norsk Landbrukssamvirke.
v/ fagsjef Astri Liland.

18.15- 18.45 Presentasjon av Gjensidige Forsikring.
18.45-19.30 Presentasjon av Nortura SA.
19.30 Slutt for dagen.
20.00 Middag og sosialt samvær.


Lørdag 6. april

09.00 – 09.30 Presentasjon av Felleskjøpet Agri.
09.30 – 10.00 Innovasjon Norge.

10.00- 10.15 Kaffe og beinstrekk.

10.15 – 11.00 Presentasjon av Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge.
v/Bodil Lundbakk

11.00 - 11.30 Presentasjon av TINE SA.
11.30 – 12.15 Lunsj.

12.15 – 13.00 Presentasjon av Landkreditt Bank.
v/ Anders Sigstad, organisasjonssjef Landkreditt Bank.

13.00 Kort pause med fylling av kaffekoppen.

13.10 – 17.30 Eierskifteprosess v/ Jan Bangen, advokat, fagsjef kurs, Norges Bondelag.
Menneskelige aspekter ved eierskifte:
• Hvem skal overta?
• Til hvilken pris?
• Hvordan skal ektefelle/samboer implementeres?
• Forholdet mellom dem som overtar og den som overdrar.
• Hva består gården av og hva kan ny eier få ut av denne drevet som jordbrukseiendom.

Juridiske forhold ved eierskifte:
• Arvelovgivningen og «rettferdig» og «riktig» fordeling.
• Odelsloven.
• Fraskrivelse av løsningsrett eller odelsrett

14.45 – 15.15 Kaffe og beinstrekk

15.15 Forsts. Juridiske forhold.
• Juridiske forhold mellom ektefeller og samboere
• Selskapsrettslige forhold ved overtakelse av andel i et selskap eller stiftelse av et selskap.
• Konsesjonsreglene.

16.30 - 16.45 Kaffe og beinstrekk.

16.45 – 17.30 Skattemessige forhold:
• Skattemessige forhold for selger.
• Skattemessige forhold for kjøper.
• Hvem skal betale skatten.

17.30 – 18.15 Presentasjon av Norges Bondelag
v/styremedlem
18.15 Slutt for dagen.
20.00 Middag og mer sosialt samvær.


Søndag 7. April

09.00 - 11.15 Eierskiftekurset fortsetter med tema Skattemessige forhold:
• Merverdiavgift og overtakelse av justeringsforpliktelser.
• Dokumentavgift og tinglysning.
10.00 -10.15 Kaffe og beinstrekk.

10.15 -11.15 Praktisk gjennomføring:
• Utforming av kjøpekontrakt og andre avtaler
• Regnskaps- og skattemessige tilretteleggelser.

11.15 -11.30 Oppsummering og avslutning.
11.30 Lunsj og vel hjem.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.