Kontaktgruppe for bønder og småbrukere i Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommune

15.11.2019 (Oppdatert: 15.11.2019)

Hva er kontaktgruppa og hvem er medlemmer i denne?

Fotograf: jan Ferstad

Vi ønsker å orientere om hva som er hensikten med den og hvem man kan kontakte.

 

Kontaktgruppa er sammensatt av personer fra landbrukskontor, Norsk landbruksrådgivning HMS og Mattilsynet, og representerer kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Gruppa ble danna i 2015 etter ønske fra faglagene i de tre kommunene.

 

Målet med gruppa er at gårdbrukerne som av ulike årsaker kommer i en situasjon som oppleves som vanskelig, skal vite at det finnes personer man kan kontakte ved behov. Alle i gruppa har taushetsplikt. 

 

Kontaktgruppa skal være et lavterskeltilbud. Det skal være noen gårdbrukerne kan kontakte før krisen er et faktum, og som kan være behjelpelig med å finne løsninger, og gi forslag til å stake ut veien videre gjennom veiledning, hjelp og støtte. Personene i gruppa kan kontaktes over kommunegrensene, det spiller ingen rolle hvem man tar kontakt med, så lenge man tar kontakt.

 

Gruppa består av personer med landbruksfaglig kompetanse og vår rolle er å være en samtalepartner. 

Kontaktgruppa består av: 

 

Navn Arbeidssted Telefon E-post

Torgar Eggen

Landbrukskontoret i Grane

95221496

teg@grane.kommune.no

Jostein Grøneng

Mattilsynet 

95254205

 Jostein.groneng@mattilsynet.no

Siv Svendsen

Mattilsynet 91157988

Siv.svendsen@mattilsynet.no

Hege Karine Herringbotn

Norsk landbruksrådgivning HMS

90692558

hkh@nlr.no

Hans-Gunnar Otervik

Landbrukskontoret i Vefsn 

75101807

Hans.gunnar.otervik@vefsn.kommune.no

Ragnhild Eide Jensen

Landbrukskontoret i Vefsn

75101805

Ragnhild.eide.jensen@vefsn.kommune.no

Lisbet Nortug

Landbrukskontoret i Hattfjelldal

75184830

ln@hattfjelldal.kommune.no

Aud Ringsø

Landbrukskontoret i Hattfjelldal

75184815

aud.ringso@hattfjelldal.kommune.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.