Kålflua er på vingene

10.07.2019 (Oppdatert: 10.07.2019) Ingrid Myrstad

Vi har starta opp registrering av kålflueegg i Sør-Troms og Midt Troms. Antall egg registreres hver uke.

Liten kålflue (Foto: E. Fløistad. Planteforsk)

Målselv   : 7. juli - 21,9 egg/plante
Borkenes: 9. juli – 21,7 egg/plante

Det er utarbeidet skadeterskel for hodekål, blomkål og brokkoli.

 

Skadeterskel for nyplantet kultur opp til 4 uker: 14 egg/plante
Skadeterskel for kultur eldre enn 4 uker            : 40 egg/plante
For rotvekster som reddik, nepe og kålrot ol. vil skadeterskel være tilnærma 0 egg/plante.

 

Registreringene legges inn på vips-landbruk. Gå inn på Varsler. Velg korsblomstra kulturer. Skadegjører er kålflue, liten og stor, og modell er enten kålflue i nyplanta felt eller felt eldre enn 4 uker. Registreringene i Sør-Troms legges inn på værstasjonen som heter Sortland, og i Midt Troms på værstasjon Målselv.

 

De voksne fluene er ca. 6 mm lange, grå med 3 mørke lengdestriper på ryggen. Ligner veldig på vanlig husflue. Kålflua legger egg ved rothalsen av planten og det er larvene som gjør skade ved å gnage seg inn i røttene/ rotveksten. Etter endt larvestadiet overvintrer kålflua som pupper i jord.

 

Bruk av fiberduk over plantene eller insektnett som er tett nok, vil hindre angrep. Forutsetningene er at det ikke er dyrket korsblomstra vekster på stedet året før (pupper i jorda), og at duken er hel og tett festet ved jordoverflaten. Høye gjerder av insektnett rundt en åker hindrer innflygingen av kålfluer.


I år vil bruk av duk som beskyttelse mot kålflue være utfordrende. Dette fordi kålmøllen, som svermer i store mengder, vil legge egg gjennom duken så snart bladene har kontakt med duken.

 

Av kjemiske midler er Conserve godkjent på off-label. Før bruk av Conserve må NLR Nord-Norge kontaktes for å få utlevert tilleggsetikett og kontrakt.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.