Gjødsling etter 1. slått

10.07.2019 (Oppdatert: 17.07.2019) Ingvild L. Høie

Mange har avslutta eller er i ferd med å avslutte 1. slåtten, under gode forhold. Vær rask med husdyrgjødselspredning etter slått - det er viktig for å sikre god og rask næringsforsyning og gjenvekst, og for å hindre forurensning av fôret.

Foto: Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord Norge

Det gjelder å få ut gjødsla så fort som mulig etter slåtten, for å stimulere til rask gjenvekst. Det er spesielt viktig å være rask med å få ut husdyrgjødsla for å hindre forurensning, spesielt ved breispredning. Jo høyere gras, desto mer gjødsel havner på bladverket og ikke på jordoverflaten. Husk at det i all hovedsak er jorda som skal gjødsles, ikke plantene!

Mineralgjødsla bør ikke spres rett etter husdyrgjødsla, for å unngå en boost i tap av lystgass (N2O). Årsaken til dette er at bakterier som sørger produksjon av lystgass trenger lettløselig karbon som energikilde, noe de finner i blant annet blautgjødsel.

Husdyrgjødsel bidrar med mesteparten av nødvendig fosfor og kalium før 2. slått, og kaliumbehovet dekkes stort sett av 2-3 tonn storfegjødsel. Gjenveksten bør ha tilgang til fosfor og kalium helt fra starten. Nitrogenbehovet på 2. slått må vurderes ut i fra engalder og avlingspotensiale. Tilføres det mer nitrogen enn hva plantene har behov for, kan det gi unødvendige lystgassutslipp uten at det gir mer avling. På grasarealer som gir store avlinger, kan en justere opp noen kilo nitrogen, avhengig av mengde i gjødslingsplanen. Motsatt med ei eng som har lavere avlingspotensiale. Ved høy kløverandel i enga kan nitrogenmengden justeres ned. Kløver kan erstatte gjødsling med mineralgjødsel og slik redusere lystgassutslipp gjennom vekstsesongen, avhengig av vær og vind. For å minimere nitrogentapet, er lite vind og litt nedbør ideelt. Er det mye vind og varme, bør en vurdere om en skal øke mineralgjødslinga for å kompensere for det nitrogenet som tapes fra husdyrgjødsla. Gjødslingsplanene tar normalt høyde for middels spredeforhold – dette er viktig å være klar over.

Ta gjerne kontakt med oss!

 

 

Foto: Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord Norge. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.