Gårdsbebyggelse til overs

19.09.2019 (Oppdatert: 20.09.2019)

I Nord-Norge er det nå om lag 3 100 aktive gårdsbruk*. Landsdelen har 30 000 bebygde landbrukseiendommer** og på eiendommene er det i gjennomsnitt om lag 4 bygninger.

Illustrasjonsfoto: Sørrollnes. (Foto: Svein Johnsen)

Alle bygningene som nå er til overs var en gang viktige i livet på gårdene. 40 % av gårdene i Nord-Norge er nå uten bosetting, mens området rundt Oslofjorden har lavest andel med 12 %.

Mange bygninger kan på ulike vis spille en rolle i framtida gjennom fornuftig bruk eller som kilde til kunnskap.    

En bygning kan ha økonomisk verdi i inntektsgivende bruk alene eller som del av et miljø. Typiske eksempler er ledige fjøs modernisert for nytt husdyrhold eller gårdsbebyggelse tilrettelagt for annen næringsvirksomhet. Særlig innen reiselivsnæringa ser vi at gårdsbebyggelsen kan ha stor betydning som formidler av lokal kultur og historie i større skala.

I vårt arbeid møter vi svært ulike og spennende ideer for bruk av ledig gårdsbebyggelse.

Eksempler på slik bruk kommer vi tilbake til i Agronominytt senere i høst. Da gjennomgår vi   prinsipper for bevaring og tilpasninger for bruk og ser nærmere på leie av ledige bygninger som alternativ til nybygg på aktive gårdsbruk.

 

Send oss gjerne andre spørsmål vedr. ledig gårdsbebyggelse.  

 

[*] Gårdsbruk som mottok produksjonstilskudd i 2018. Kilde: SLF

[**] Eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Kilde: SSB.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.