Funksjonstesting av åkersprøyter

12.04.2019 (Oppdatert: 28.01.2020)

Fra og med 2020 skal åkersprøyter testes hvert 3. år. Tidligere var kravet at de skulle testes hvert 5. år i følge regler fra Mattilsynet,

Foto: Lars Ketil Flesland

Ved funksjonstesting skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes. Formålet er å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler. Ei åkersprøyte som er i forskriftsmessig stand vil legge grunnlaget for et best mulig resultat av sprøytinga.

 

Se over sprøyta før funksjonstesteren kommer på gården
Før funksjonstesting foretas, er det en fordel at bonden har fylt åkersprøyta med vann og prøvekjørt den. Da vil man fort oppdage åpenbare feil som for eksempel lekkasjer. Dette vil bonden kunne utbedre selv før funksjonstesten tas. Hvis en slik feil oppdages først når funksjonstesten skal tas, risikerer man i verste fall at funksjonstesten ikke kan gjennomføres. Man er da nødt til å avtale nytt tidspunkt for funksjonstesting og det medfører ekstra utgifter for bonden.
I tillegg til lekkasjer er det en del andre ting som går igjen. Dette kan være skitt i dysesiler eller i andre filter. En del ganger opplever vi også at manometeret er ødelagt. Manometer bør tas inn om vinteren for å hindre at det blir ødelagt av frost.
I tillegg til selve funksjonstesten skal bonden få veiledning om egenkontroll, innstilling og bruk av åkersprøyta. Når åkersprøyta er godkjent tildeles den registreringsmerke.

 

Kjøp av brukte sprøyter
Det omsettes en del brukte åkersprøyter, og det er en fordel å kjøpe åkersprøyter som nylig er godkjente for å hindre at man får utgifter til reparasjoner.

Vi tar imot påmeldinger til testing i 2019
Godkjente funksjonstestere i NLR Nord Norge:


Wolfgang Dohrn (Nordland)                                      Arnulf Hole (Troms)
Mobil: 941 63 601                                                        Mobil: 477 14 043
E-post: wolfgang.dohrn@nlr.no                                E-post: arnulf.hole@nlr.no

Ta kontakt, så legger vi opp ruta etter hvor dere bor!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.