Fagmøter: Gjerding og Beitebruk i Nordre Nordland, Lofoten, Sortland, Andøy, Ballangen

10.06.2019 (Oppdatert: 13.06.2019) Tor Erling Nilsen, Gustav A Karlsen

Møteserie med fagmøter om gjerding og beitebruk. Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge med prosjekt "Ny Giv Nytt Liv" er arrangør sammen med Bondelaget, Bonde og Småbrukarlaget og Sau og Geit.

Beite i utmark hindrer gjengroing. Sau i Sjunkfjord

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge med prosjekt "Ny Giv Nytt Liv" er arrangør sammen med Bondelaget, Bonde og Småbrukarlaget og Sau og Geit.Kjempespennende fagmøter i Vestvågøy, Sortland, Andøy og Ballangen! 

Det blir droner i lufta v/ Pavel, krav til gjerder v/ Mattilsynet , gjerdeplikt og gjerdelov v/ jordskifte , erfaringsutveklsing NoFence.

Arrangementene blir fortrinnsvis ute! Enkel servering.

(til høsten blir det satt opp mer praktiske gjerdekurs)

 

Hvor og hva?
Vestvågøy 19.06-  klokka 19.30: Sennesvik Skole


Sortland 20.06.- klokka 11:00: Nevernes hos Håvard Kristiansen


Andøy 20.06- klokka 19:30: Åknes bygdehus


Ballangen 21.06- klokka 11:00 - hos Ole Punsvik

Program for dagenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.