Eierskifteseminar i Ballangen, Vesterålen og Lofoten

20.12.2019 (Oppdatert: 08.01.2020) Gustav A Karlsen, Tor Erling Nilsen

Det er i forbindelse med prosjektet NY GIV NYTT LIV, kommet fram at det er behov for mer informasjon om de forhold som påvirker et vellykket eierskifte.

Fotograf: Hege Karine Herringbotn

Fra seniorer er det gitt uttrykk for et ønske om mer informasjon om de forhold som påvirker et vellykket eierskifte. En del av våre medlemmer har passert 60 år, og føler seg både friske og oppegående. Da er det fornuftig å starte en prosess for å finne ut hvordan dette best kan gjøres. Et eierskifte blir ofte utsatt, i håp om at det skal finnes en løsning om noen år. Det viser seg dessverre at mange utsetter prosessen da det er krevende å komme i gang og snakke om hvordan dette skal løses. For noen er det ikke åpenbart hvem som skal overta eller hvordan driften på gården skal være i framtida. For å øke sin innsikt, og bli klar over de muligheter som ligger i et eierskifte, er det nå mulig å delta på et av de tre seminarene som går av stabelen i januar. Seminaret vil belyse situasjonen på gården og går inn på en del av de hensyn du må ta. Dette for å ivareta både deg som fremtidig pensjonist, og de nye som skal overta.

På den bakgrunn inviterer vi til et dags seminar der følgende forhold blir belyst:

• Resultater fra spørreundersøkelse om hvordan bønder i vårt område ser på utviklingen på egen gård og landbruket i regionen
• Juridiske og menneskelige spørsmål
• Litt om odelsrett, særeie, felleseie og arv
• Skatteregler ved eierskifte
• Kjøpesum/ finansiering/ tidligpensjon
• Pensjon og trygd – inntektsplanlegging – leasing eller lån?

Foreleser er Tor Erling Nilssen som er økonomirådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge, mens Barre Daqane Ibrahim vil legge fram resultater av en spørreundersøkelse om eierskifte som vi nylig har gjennomført. Gustav A. Karlsen vil redegjøre for det arbeid han gjør med taksering og den praksis vi har i forbindelse med eierskifte.

Seminaret er et samarbeid med bondelagene, bankene og regnskapskontorene i regionen.

Påmelding:

Link til påmelding her

Påmeldingsfrist er 10. Jan 2020.

Planlagte seminarer:

 

Ballangen:  17. Januar  kl. 11:00 - 15:00

Vesterålen: 20. Januar  kl. 11:00 - 15:00

Lofoten:      21. Januar  kl. 11:00 - 15:00Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.