Søk SMIL - midler i 2018

21.02.2018 (Oppdatert: 19.06.2018)

Også i 2018 stilles det til rådighet midler for å gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). I Nordland er potten 5,3 millioner, mens i Troms og Finnmark er rammene hhv 3,7 millioner og nesten 1,3 millioner. Disse midlene er viktige bidrag for å gjennomføre ekstraordinære miljøtiltak på garden.

En vakker del av jordbrukets kulturlandskap, Helgelandskysten sett fra fjellkjeden Sju Søstre i Alstahaug kommune. Foto: Kolbjørn Eriksen.

 

Regionale miljøprogram setter rammer

De enkelte fylker har mulighet til å beslutte føringer for bruken av disse midlene. I Nordland gir dokumentet Regionalt Miljøprogram (RMP) 2013-2016 rammer. Denne RMP’n er blitt forlenget til også å gjelde for 2018.

Her er det mulig å søke midler til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv og tilgjengelighet og utslipp til luft. Disse midlene går ofte til årlig vedlikehold eller skjøtsel. Formålet med SMIL-ordninga er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

 

Kommunenes rolle

Den samlede pott for Nordland er fordelt på kommunenivå. Kommuner som over år aktivt har fordelt slike midler og derved har fått opp aktiviteter/ tiltak i jordbrukets kulturlandskap er blitt prioritert ift videre tilgang på midler. Det betyr at kommuner som Vega, Sømna, Bodø og Hemnes i 2018 får en større andel av midlene enn hva brukstall skulle tilsi.

Kommunene har etablert sine strategidokument ift bruk av SMIL-midler. Her klargjør kommunene på en mer detaljert måte hvordan man ønsker å bruke midlene for å få størst mulig miljøeffekt samt at man får en såkalt aktivitetsfremmede forvaltning av midlene.

Kommunene har ulike søknadsfrister for disse midler. Vurderer du å søke om støtte via disse midler så tar du nærmere kontakt med kommunen. En del av NLR Nordland sine rådgivere har lang erfaring i å bistå gårdbrukere med slike søknader. Er det aktuelt å søke slik faghjelp så tar du kontakt med din nærmeste rådgiver.

 

 

LenkeFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.