Sauehold med framtid

02.03.2018 (Oppdatert: 19.06.2018) Gustav A Karlsen

Motivering viktig i saueholdet. Det er du som bonde som best kan finne forbedringsmuligheter i driften. Sett deg realistiske mål, bestem deg for tiltak og evaluer driften ved årets slutt. Kontroll med de faste kostnader er av stor betydning. Grovfôr av god kvalitet reduserer bruken av innkjøpt kraftfôr.

Foto: Ingvild Lauvland Høie

Med reduserte priser på lammekjøtt, er det viktig å ha fokus på effektiv drift og holde de faste kostnadene nede. Lammelagret ved årsskifte er under kontroll og nye produkter lanseres tilpasset moderne forbrukere.

Utfordringene i saueholdet er at prisen på lammekjøtt har gått ned som følge av at det er en liten overproduksjon av lam. Vår landsdel har ikke bidratt til overproduksjon, men dette skyldes storsatsing i andre deler av landet. For å opprettholde god lønnsomhet på sauebruk er det viktig å ha en bevist strategi på sauegårder, der kostnadene holdes under kontroll og driftsopplegget på gårdene er effektivt. Store sauegårder blir lett rammet av infeksjonssykdommer som følge av stor dyretetthet.

 

 

Foto: Gustav A. Karlsen.

For å få økt forståelse og innsikt, var Glenn Peter Knædal fra Andøy invitert til fagdag for å redegjøre for sin drift. Han overtok gården for 3 år siden, og har foretatt ombygging av fjøs, tilpasset driften til gårdens ressursgrunnlag og oppnådd gode resultater. Hans anbefaling til sine sauekollegaer er:

  • Utnytt gårdens samla ressurser, med vekt på å produsere godt grovfor og aktiv bruk av beiteressursene. Å få gjort de riktige tingene til rett tid har stor betydning for det økonomiske resultatet. Dette gjelder særlig behandling av snyltere, sortering av dyr gjennom inneforingen og tilpasset foring etter holdet til dyrene. Sauekontrollen er et must, og der får han nøyaktige opplysninger på driften, systematisk satt opp og til stor nytte i planlegging og strategiarbeid. For å lykkes med et lønnsomt sauehold må det legges vekt på avlsarbeid for å få fram egenskaper hos avlsdyr som markedet verdsetter. Avl og foring er nært knyttet til hverandre og må handteres som hand i hansken.
  • Lammene må behandles som gull, og i lammingen må sauene handteres som en god melkeku.
  • For at lammene skal komme i brunst og gi god avkastning, må de settes inn midt i oktober og fores godt. Da får de en utvikling av kropp som gjør de i stand til å bære fram livskraftige lam og da blir også dyra i stand til å produsere tilstrekkelig med melk etter lamming. Generelt går lam ut som ikke har tatt lam.
  • Skal du få framgang på bruket, må du ta tak i de utfordringer som bruket har.
  • Du må sette deg realistiske mål, notere målet, sette inn konkrete tiltak som er nødvendig og evaluere hva som har gitt effekt når sesongen er avsluttet. Dette gir inspirasjon og motiverer i tider da prisen på slakt kan variere. Tidlig sanking og levering har stor betydning for slakteoppgjøret!

 

ØKONOMI

Tor Erling Nilssen satte fokus på kostnadsjakt i saueholdet, og ga oss en god innføring i hvordan leasing kan være en stor fristelse når gården skal investere i nytt teknisk utstyr. Hans råd til sauebønder er at de må unngå leasing, og i størst mulig grad ha en god dialog med banken. Tradisjonell opplåning gir en helt annen mulighet for kostnadsføring i regnskapet enn leasing, og i en del tilfeller gir leasing tapte muligheter både i utnyttelse av jordbruksfradrag og pensjonsrettigheter. Han oppfordret bønder til å ha en tett dialog med regnskapsfører, da det er mange hensyn å ta ved investering i nytt teknisk utstyr. Et godt samarbeid mellom økonomirådgiving og de som planlegger nye fjøser er av stor betydning for den løpende driften på gården.

 

GODT GROVFOR

For at saueholdet i Norge skal få et godt omdømme, må produksjonen baseres på næringsrikt grovfor tilpasset dyrenes behov. Gustav A Karlsen hadde et innlegg der valg av forblandinger var sentralt. Den forblanding som har gitt de beste resultater på sauebruk oppnås ved å benytte Lidar timotei og Norild engsvingen og 15% engrapp av Knut eller Monopoly.

Kløver i eng har positivt resultat på næringsinnhold, og god etablering gir nitrogenfiksering.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.