Rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren

26.02.2018 (Oppdatert: 19.06.2018)

Nordland Fylkeskommune melder i en rapport om høy aktivitet hva angår støtte til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Det ble brukt ca 1,7 millioner på slik støtte i 2017. I tillegg ble det brukt nesten 8,0 millioner på andre landbruksrelaterte kompetansefokuserte tiltak . Tilgang på slike midler er viktig for å sikre morgendagens kompetanse i en landbruksnæring i stadig omstilling.

Gjennom autorisasjonskurs og F-test av åkersprøyte settes plantevern på dagsorden i kompetanseformidlinga. Gårdbrukere fra Hundåla i Vefsn. Foto: Kolbjørn Eriksen.

 

Norsk Landbruksrådgivning Nordland har en viktig rolle

Som det framgår av rapporten har fylkeskommunen støttet 18 ulike tiltak (RK-midler). 11 av disse var i regi av NLR Nordland. Her har landbruksrådgivningens fokus, gjennom markdager, kurs og prosjekt, vært alt fra plantevern, sauehold, gjødsel og gjødsling, jordbærdyrking, miljøvennlig husdyrgjødselhandtering, til kompostering og ensilering.

 

Øvrige tiltak

Når det gjelder øvrige landbruksrelaterte tiltak, innenfor de nærmere 8,0 millioner, så er det gitt støtte på prosjekt som bl.a fokuserer på:

  • Lokalmat
  • Droneutvikling
  • Verdiformidling i kulturlandskapet
  • Sunne og gode matvaner fra tidlig alder
  • Biogass
  • Kvalifisering av bosatte flyktninger til landbruket
  • Vilttiltak
  • Utviklingstiltak på kommunenivå – Vevelstad
  • Voksenagronom på nettskolen i Nordland

En del av dette er større flerårige prosjekter der kompetansebygging og kompetansespredning skjer over år. For den særskilt interesserte så kan det jo være en ide å ta kontakt direkte med støttemottakere for kunnskaps/ kompetansedeling underveis.

Mer om dette kan leses i rapporten nedenfor

 

Lenke

Rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren - rapportFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.