Avlingsregistrering i eng 2017 etter reinbeite vinteren 2016-2017. Herøy og Dønna kommune.

15.06.2018 (Oppdatert: 03.07.2018)

Avlingsregistreringer i eng er gjennomført på gårder utsatt for omfattende reinbeite vinteren 2016-2017. Registreringer og utarbeiding av rapport er utført av Norsk landbruksrådgiving Nord Norge(tidligere NLR Nordland) på oppdrag fra Dønna kommune. Avlingsregistreringene ble foretatt i 1.slått og 2.slått sommeren 2017.

Foto: Marit Dyrøy

Rapporten konkluderer med en svært stor sannsynlighet for at avlingsnedgangen skyldes reinbeiteskade. Les rapporten.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.