Økobær i Troms

24.08.2018 (Oppdatert: 27.08.2018) Ingvild L. Høie

I Tovik i Skånland produseres gode smaker på lag med naturen.

Store, økologiske bringebær. Foto: Ingvild Lauvland Høie.

Bærproduksjon er utfordrende. Økologisk bærproduksjon er kanskje enda mer utfordrende. Men den søte, gode smaken av moden, norsk bringebær, kan heller ikke måle seg med noe annet. På besøk hos Odd-Arne Johnsen og Signe Andreassen i Tovik, med bærrådgiver Stanislav Strbac fra NLR Viken på besøk, fikk vi høre litt om deres produksjon av nettopp økologiske bringebær. Det var NLR Nord Norge som arrangerte fagdagen i Tovik i Skånland.

Produksjonen
Odd-Arne Johnsen og Signe Andreassens gård ligger i Tovik i Skånland kommune. Bygda var opprinnelig full av store og små åkre med potet og bær. Nå er det lite igjen, men fire tunneler med bringebær og et felt på friland med solbær, rips og stikkelsbær (Ribes) har i løpet av de siste årene blitt satt i bakken oppfor husene. Flere nysgjerrige naboer har lurt på ‘hva finner de på nå?’.

Det ble tidlig bestemt at all bringebær skulle stå i tunnel - 1700 planter fordelt på 970 løpemeter, til sammen omtrent 3 daa. Med god hjelp fra Myhrene AS ble tunnelene satt opp i 2017 og bringebærplantene ble plantet på drill rett etterpå. Året i år er brukt til å utvikle gode planterøtter og til å få gode, lange skudd på plantene. Disse skuddene er de som skal bære avling neste år.

Familien har fått tilskudd fra Innovasjon og Skånland kommune til å investere i tunnelanlegget.


Populær bær

Bringebær er en etterspurt vare, omtrent som jordbær. Markedsmessig er bringebær en mye mer sikker produksjon enn solbær, rips og stikkelsbær. Vi har likevel tro på at også ribes-markedet tar seg opp etter hvert. Det er stor plass i markedet til mer bær produsert i Nord-Norge.


Stort potensiale
Mens vi går mellom rekker med bringebærplanter, smaker på ett og annet bær, diskuteres neste års avling. Rådgiver Ingrid Myrstad (NLR Nord Norge) mener at potensiale er meget stort: ‘Dette ser veldig bra ut!'

Planlegginga av neste års vekstsesong er allerede i gang. Ettersom det nok kommer til å bli mye moden bringebær samtidig, planlegges flere salgsmuligheter; både sjølplukk, direktesalg fra gården og salg fra butikk. Familien har allerede nå tanker om hvordan de skal få tak i ekstern hjelp i plukkesesongen.


Økologiske prinsipper
Odd-Arne og Signe har valgt å ha en produksjon etter økologiske prinsipper. De bruker økologisk gjødsel, og ingen plantevernmidler. Ved gjødsling må en tenke på hvordan det skal påvirke planta og skape balanse. På gården brukes både grønngjødsel og flytende gjødsel.

Hovedutfordringa i både økologisk og konvensjonell produksjon av bringebær er bringebærbillen. Den forflytter seg med vinden. 'Billene må fanges før de legger egg, og før blomstring. Duftfeller henges opp omtrent 20 meter fra feltet, slik at en unngår biller i feltet', forklarer bærrådgiver Stanislav Strbac. Slik dannes en fysisk barriere.


Verdifulle pollinatorer
Men det er også noen insekter vi vil beholde; pollinatorene. Signe planlegger å plante mer blomster rundt tunellene for å holde liv i pollinatorene. ‘Det hadde vært gunstig å få satt opp bikuber her, i allefall neste år når vi har mer blomster’, sier hun. Ulike blomster bør ha ulik blomstringstid for at bier og humler skal få mat nok. Selv om det var kaldt på forsommeren i år, kunne en høre bra summing under blomstringa. Odd Arne innrømmer at han var letta over det, siden juni var en måned med unormalt lave temperaturer.


Ribes
Også solbær, rips og stikkelsbær er nyplanta. Disse vekstene vokser i et espalier-system; et gitter som plantene kan klatre på eller bindes fast til. Også her har Stanislav Strbac spisskompetanse. ‘Plantene bøyes eller klippes om våren, for ikke å unngå at de stresses om høsten’, forklarer Stanislav. Stikkelsbær må for eksempel klippes hvert år inntil planten er omtrent 180 cm høy. Både Signe og Odd Arne er godt fornøyd med plantene de bestilte fra Stamplantestasjonen for Nord-Norge, lokalisert på Rå i Kvæfjord.


Smak selger
Odd-Arne og Signe legger først og fremst vekt på å produsere en vare med god smak. Smak av kvalitet, av sommer og lyse netter. Det prøves og feiles underveis, men med gode råd fra andre bærprodusenter og tett oppfølging fra NLR Nord- Norge, skapes en levedyktig produksjon på lag med naturen.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.