Nå kan du få distriktstilskudd også ved direktesalg

28.05.2018 (Oppdatert: 19.06.2018)

Regjeringen har bestemt at tilskuddsgrunnlaget for distriktstilskudd for frukt, bær og grønt skal utvides, slik at det også skal kunne gis tilskudd ved direktesalg. Som følge av dette er det ikke lenger krav om at varene må leveres til godkjent omsetningsledd for å være berettiget distriktstilskudd. Fra og med søknadsåret 2018 gis det tilskudd for omsatt mengde frukt, bær og grønt som har gått til konsum- eller konservesmarkedet, uavhengig av omsetningskanal.

Foto: Ingvild Lauvland Høie

Noen vilkår for å få ut distriktstilskudd:

  • Må søke produksjonstilskudd
  • Må ha disponert arealet produksjonen har foregått på
  • Varene må omsettes i perioden som framgår i jordbruksavtalen

Se Jordbruksavtalen

  • Må kunne dokumentere omsatt mengde ved regnskapsbilag
  • Det gis tilskudd kun til førstegangsomsetning av varer
     

Mer informasjon finner du her:

Forskrift om endring av forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruketFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.