NLR Nordland blir IA – bedrift

09.02.2018 (Oppdatert: 19.06.2018)

IA står for 'inkluderende arbeidsliv' og har en rekke fordeler.

Mandag 5.februar var både daglig leder Torill Monsen-Abelseth, verneombud Tor-Erling Nilssen og tillitsvalgt Øyvind R. Høyning på grunnkurs om inkluderende arbeidsliv.

Bedriften har 38 ansatte fra 27 – 65 år og det er derfor svært viktig at bedriften tenker seniorpolitikk og arbeidsmiljø hos sine ansatte. På kurset, ledet av Sonja Jeremiassen, fikk både leder, verneombud og tillitsvalgte nyttig informasjon om sin rolle i en IA-bedrift.

Målet med å være en IA-bedrift er å:

  • bedre arbeidsmiljø,
  • styrke jobbnærværet
  • forebygge og redusere sykefravær
  • hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Nav betaler 13000 kr pr. minutt til enten sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller sosialpenger. Via forebygging og tilretteleggingstilskudd kan bedriften tilrettelegge før den ansatte blir sykemeldt.

Tilbudet er gratis, men bedriften forplikter seg til å utarbeide et mål og handlingsplan, der fokuset er på kulepunktene over.

Fordelen til de ansatte er:

  • 8 dager egenmelding
  • 24 dager i løpet av et år
  • Og en arbeidsgiver som bryr deg

 

Alle ansatte får informasjon under personalsamlingen i Bodø 12-14.februar.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.