Leddbetennelse hos lam

10.04.2018 (Oppdatert: 19.06.2018) Gustav A Karlsen

Besetningsutbrudd av leddbetennelser hos spelam er et økende problem i store sauebesetninger flere steder i landet. Vibeke Tømmerberg fra Helsetjenesten for sau i Animalia har hatt nyttige møter om dette temaet i LoVe nettopp, og her følger en oppsummering.

Foto: Ingvild Lauvland Høie.

For å finne ut mer om årsaker og risikofaktorer ved utbrudd av leddbetennelser har Helsetjenesten for sau hatt et prosjekt om dette, i samarbeid med Veterinærinstituttet og privatpraktiserende veterinærer i to områder der det har vært mye problemer med leddbetennelser. Leddprøver fra sjuke lam viste at den klart vanligste bakterien som ble funnet både i Nord-Norge og på Østlandet var Streptococcus dysgalactiae. I tillegg ble det funnet en del andre bakterier som er vanlige også ved andre betennelser hos sau. Rødsjukebakterien er vist å kunne forårsake utbrudd av leddbetennelse hos lam i Norge, men ble ikke funnet i denne undersøkelsen. Det ble heller ikke funnet noe som tyder på at en ny type smittestoff er årsak til besetningsutbrudd av leddbetennelse. Les mer om årsaker og tiltak ved utbrudd av leddbetennelser her www.animalia.no/no/Dyr/sau/aktuelt---sau/besetningsutbrudd-av-leddbetennelse-hos-lam/

Det jobbes videre med å finne bakterier og forstå smitteveier for sjukdommen. Til hjelp i dette arbeidet trenger Helsetjenesten for sau prøver og informasjon fra sauebesetninger som har utbrudd av leddbetennelse. Vi dekker kostnader for analyse av prøver. Har du et besetningsutbrudd – ta kontakt med Vibeke Tømmerberg (97169066) eller Tore Skeidsvoll Tollersrud (99567569). En vaksine mot Streptococcus dysgalactiae skal også prøves ut i noen besetninger i vår.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.