Klimapåvirkning for vekstsesongen 2018

05.10.2018 (Oppdatert: 06.10.2018) Ragnhild Renna

Overvintringsskader, isåing og reparering, sein telegang og kald jord, varierende vekst og mye nedbør har prega vekstsesongen 2018. Følgende notat skal søke å belyse klimapåvirkningen på vekst og utvikling i planteproduksjonen i regionen.

Les hele notatet herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.