Hålogalandssamlinga 2019

13.12.2018 (Oppdatert: 02.01.2019)

17. OG 18. JANUAR 2019 - SCANDIC HARSTAD.

Det er igjen klart for Hålogalandssamling og vi ønsker velkommen for gårdbrukere, rådgivere og landbrukets samarbeidspartnere!

HS 2019 sin «røde tråd» er bruk av ny teknologi og nye styringsmuligheter i den daglige drifta/produksjonen på gården. Presisjonslandbruk i vid forstand blir presentert på samlinga.

 

Hålogalandssamlinga ble første gang arrangert i Harstad november 2013. Arrangement ble svært godt tatt i mot, og har siden vært arrangert i november 2014 og 2015. Alle med god oppslutning og gode tilbakemeldinger.

Konseptet er en 2-dagers samling for bønder og andre som er knyttet til landbruksnæringen, med fokus på faglig oppdatering og sosialt samvær.

HS har en kombinasjon av plenumsforedrag og parallelle fagtema.

- Plenumsforedragene skal ha høyt faglig innhold med innledere fra ”øverste hylle”. HS skal ha fokus på bonden, både den eldre, yngre og den kommende bonden. Temaene skal være positive, dagsaktuelle og gjelde ulike driftsformer. I tillegg skal det være et rent motivasjon/inspirasjonsforedrag.

- HS skal tilby et bredt faglig tilbud. De kan være på ulike nivå, men skal ha god kvalitet. Fagtemaene settes opp slik at de går parallelt, men på en måte som gjør at deltakerne kan sette sammen sine egne relevante ”kurspakker”.

Hålogalandssamlingene har samlet rundt 120 deltakere hvert år.

Deltakerevalueringene er gode og gir klare tilbakemeldinger på at Hålogalandssamlinga må arrangeres igjen. Det som trekkes fram av deltakerne, når de ønsker å komme tilbake er helheten, en møteplass på tvers av produksjoner, høre hvordan andre gjør og tenker, kombinasjon av plenum og små kurs/fagtema.

En møteplass for både faglig påfyll og sosialt samvær er en kombinasjon som mange trekker fram som meget positivt med Hålogalandssamlinga.

Målet med Hålogalandssamlinga.

- Samarbeid på tvers av produksjoner og organisasjoner.

- Kompetanseheving.

- Øke rekrutteringen til landbruket med fokus på kommende generasjon.

- Nettverksbygging.

- Sosialt fellesskap.

Målgruppa for Hålogalandssamlinga.

Gårdbrukere og andre som er knyttet til landbruket som rådgivere og konsulenter. Det er ønskelig å ha et ekstra fokus mot yngre og kommende næringsutøvere.

Styringsgruppe.

Det er styringsgruppa som har utviklet og arrangert Hålogalandssamlinga sammen med samarbeidspartnerne.

Samarbeidspartnere

Alle landbruksorganisasjonene er naturlige samarbeidspartnere for Hålogalandssamlinga. I løpet av de 3 årene har det variert hvem som er med, dette har bakgrunn i blant annet hvilke kurs/fagtema som blir tilbudt.

Program og påmelding.

Meld deg på Hålogalanddsamlinga her.

Påmeldingsfrist 15. Desember

 

Følg oppdateringer på Facebooksiden til samlinga

 


TORSDAG 17. JANUAR 2019 - PRESISJONSLANDBRUK
Kl. 11.00. Registrering fra kl. 11.00.
Kl. 11.30. Velkommen!
Framtidsbonden v/Kim Viggo Weiby, Tine SA
Kl. 12.30. Lunsj
Kl. 13.30. Presisjonslandbruk på gardsnivå – tips og ideer for både store og små
v/Jogeir Agjeld, Norsk Landbruksrådgiving
Kl. 14.15. Presentasjon av støttespillerne til Hålogalandssamlinga 2019
Pause
Kl. 14.45. Skifteplan som styringsverktøy for bonden
v/Inge Kvalsund, Agil kompetanse
Kl. 15.15. Cropsat – mulig styringsverktøy for den nord-norske bonden
v/Tove Sundgren, Yara
Kl. 15.45. Pause m/mat og drikke
Kl. 16.15. Grovfôrøkonomi
v/Tor Erling Nilsen, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge
Kl. 17.30. Takk for i dag!
Kl. 19.00. Aperitiff m/underholdning. Middag

 

FREDAG 18. JANUAR 2019 – VALGFRI FAGBOLK

Kl. 09.00. GROVFÔR / SMÅFE / STORFE (program kommer)
Kl. 12.15. Inspirasjonsforedrag v/Bjørn Gimming, 1.nestleder Norges Bondelag
Kl. 13.00. Lunsj

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.