Grovfôrøkonomi - nyttig eller bare tørre tall?

08.03.2018 (Oppdatert: 19.06.2018)

Hvordan oppnå god grovfôrøkonomi og hva skal til for å bedre grovfôrresultatet på egen gård? Dette var tema på to møter som ble arrangert i Bodø og Beiarn 27. og 28. februar. Knut Alsaker, rådgiver i NLR Nordland som jobber med dette fagområdet på Helgeland var foredragsholder. Han refererte til resultatene oppnådd i prosjektet Grovfôr 2020 som viser hvorfor noen har billig grovfôr mens andre produserer dyrt grovfôr. I tillegg var temaet økologisk kontra konvensjonell drift samt en kort orientering om hvilke økologiske rådgivingstilbud vi har i Nlr. De frammøtte deltok aktivt, stilte spørsmål og kom med gode innspill. Tror nok det var flere som ble inspirert til å se på mulighetene til å forbedre grovfôrøkonomien på egen gård.

Knut Alsaker forteller om grovfôrøkonomi i Beiarn. Foto: Bodil Lundbakk.

 

De viktigste faktorene for god grovfôrøkonomi er:

  • Avlingsnivå
  • Areal
  • Sammenheng mellom avling og nivå på innsatsfaktorene
  • Kontroll på maskinkostnadene
    *Gammelt betyr ikke billigere grovfôr
    *Nytt betyr ikke dyrt grovfôr

 

Hvilke mål skal du sette deg?

Ønsker du å øke avlingen? Greit å først avdekke hvilke behov du har for økt avling og, ikke minst, hvilket nivå ligger du på i dag? Et annet viktig moment er å se på hvordan det er med innsatsfaktorene i forhold til avling? Får du igjen pengene?

 

Fokus på økonomi

De fleste bønder har oversikt over hva man betaler for kraftfôr, diesel osv. Men hva du egentlig betaler for grovfôret kan være vanskelig å svare eksakt på. Grovfôr 2020 viste at kostnadene er svært variable fra bruk til bruk. Det er store forskjeller på utgiftene til gjødsel, kalk og såfrø. I tillegg varierer husdyrgjødselkostnadene mye da det er store ulikheter i gjødselspredningsutstyr og også kjøreavstand. Noen har jordene nært og i kort kjøreavstand mens andre kjører langt for å få ut gjødsla. Dette påvirker selvfølgelig utgiftene ved håndtering av husdyrgjødsla.

Når det gjelder høstekostnadene så varierer også disse stort fra bruk til bruk. Det er store forskjeller i kostnadene til slåing, spredning, vending osv. I tillegg kommer kostnadene til pressing, pakking, lessing, hjemkjøring og avlessing. Faktorer som påvirker disse utgiftene er størrelsen på areal som høstes, avlingsnivå og maskinkostnader. Maskinkostnadene utgjør en betydelig del av grovfôrkostnadene. Er det muligheter for samarbeid eller leiekjøring? Og må man gjøre alt selv eller er det mulig å leie inn maskiner og folk. Resultatet fra Grovfôr 2020 viser at det kan være vel så lønnsomt å leie som å gjøre alt selv.

Grovfôr 2020 viste også at det er stor variasjon på timeforbruket blant deltakerne. Gården som brukte minst arbeidstid til høsting brukte 80 timer, mens gården med høyeste timeantall brukte 792 timer.

 

Selger du rundballer med tap?      

Omsetningen av rundballer foregår oftest med pris pr ball. Resultatet viste store variasjoner i produksjonskostnadene pr rundball. Den med høyeste kostnad produserte rundballer til kr 1283, mens laveste lå på kr 271 pr ball. Er dine kostnader til produksjonen pr rundball høyere enn salgssummen? Greit å vite nå man skal fastsette pris før salg.

 

Økologisk kontra konvensjonelt

Mange tror økologisk er en mye mer krevende produksjonsform både i arbeidstid, avling og i kostnader. Men bruket som var med i Grovfôr 2020 viste at bare 6% av de konvensjonelle brukene brukte mindre tid enn økologisk. I tillegg så man også at 10% av de konvensjonelle brukene hadde lavere avling enn økologisk samt at 80% av de konvensjonelle brukene hadde høyre kostnader til husdyrgjødsel og handelsgjødsel.  Av de konvensjonelle deltakerne hadde 20% høyere grovfôrpris enn økologisk.

 

Vil du regne på dine grovfôrkostnader?

Nlr har tilbud om grovfôrøkonomi-gjennomgang og utredning av grovfôrkostnadene. Ta kontakt med din rådgiver hvis du ønsker en slik gjennomgang på din gård.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.