Økt bærekraft tema på internasjonalt seminar

21.09.2018 (Oppdatert: 21.09.2018)

Over 50 internasjonale forskere var samlet på Ballstad i uke 39. De drøftet utfordringene med å utnytte beite i fjell på en bærekraftig måte.

Foto: Erling Fløistad

De fleste land i verden har et betydelig større utmarksareal enn innmark. For å øke matproduksjonen på mest mulig heimeavla fòr, er det viktig å finne gode løsninger på beitebruken. I Lofoten har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) nylig kartlagt det meste av utmarka i kommunene. Her går det fram at vi har noen av landets beste beiter, som kan utnyttes fra mai til oktober. En del av disse områdene ble tidligere høstet som utmarksslotter. I dag preges fortsatt plantedekket av dette og i mange beitelier har vi samme næringsverdi på utmarksbeite som innmarksbeitene. For å hindre at landskapet gror igjen, må det flere dyr i utmark. Det blir stadig færre bønder i landet, og derfor må alle som eier utmark stille arealene til disposisjon og bidra med å få et godt gjerdehold. Det er derfor et samfunnsansvar å få økt produksjonen basert på utmark.

Lofoten er blitt en stor turistattraksjon, og de som kommer til Lofoten kommer ofte hit for å oppleve vårt unike kulturlandskap. Turer i fjell og utmark er noe av det viktigste turister og lokalbefolkning setter pris på, og derfor må det arbeides planmessig for å unngå kollisjoner mellom landbruk og reiselivsnæringen. De samme utfordringer har vi i mange land, og det var forskning og utveksling av erfaringer som var hovedtema på den tjuende FAO-konferansen som ble avviklet på Ballstad. Lofotlam fikk stor oppmerksomhet, og ble brukt som et godt eksempel på lokal verdiskapning. Når tusenvis av turister kommer til Lofoten har de lyst å smake på lokale spesialiteter. Både storfe og geitnæringen er stor i Lofoten, og forskerne besøkte Lofoten gårdsysteri og fikk servert herlig lunsj med smak på en rekke typer lokale økologiske geitoster. Opplevelsen av eksotiske Lofoten ble forsterket da seminaret ble avsluttet på Lofotr vikingemuseeum med gilde der Lofotlam var hovedrett.

Både fiskeoppdrett og landbruksproduksjonen i verden er sterkt knyttet til kraftfor, og proteinrikt kraftfor blir i stor grad importert som soya fra Brasil. Dette er en sårbar utvikling, og lite bærekraftig. Det er derfor nødvendig med en betydelig omstilling, og landbruket i Lofoten har store muligheter i å øke sin landbruksproduksjon gjennom et aktivt beitebruk.

Dette ansvaret hviler ikke bare på bøndene, men både kommune og de som eier landbruksareal må bidra. På den måten kan arealer holdes i hevd, og verdien på arealene øker da de ikke gror igjen. Det som skal til er langsiktige avtaler på bruk av arealer til beite og et godt og funksjonelt gjerdehold.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.