Dreneringstilskudd i Nord-Norge 2018

21.02.2018 (Oppdatert: 19.06.2018)

God drenering er viktig for å opprettholde og eller å øke norsk matproduksjon i framtida. For 2018 er det stilt til rådighet tilskuddsmidler på 6,58 millioner i Nordland, 2,3 millioner i Troms og 0,75 millioner i Finnmark, i alt nesten 10 millioner for Nord-Norge. Dette gir gode bidrag til å realisere dreneringsprosjekter for den nord-norske gårdbruker.

Nærmere 10 millioner ytes som dreneringstilskudd i Nord-Norge i 2018. Foto: Kolbjørn Eriksen.

Nye satser fra 1 juli 2017

Satsene for dreneringstilskudd ble doblet fra 1 juli i fjor. Satsene er nå:

  • 2000 kr/daa ved systematisk grøfting, profilering og omgraving
  • 30 kr/løpemeter grøft ved annen grøfting, begrenset oppad til 2000 kr/daa.

Det er videre et krav om at beregnet samlet tilskudd må være minst 3000 kr søknad for at tilskudd skal utbetales. Enkelte kommuner vil kunne gi tilskudd utover dette fra egne midler.

 

Søknad sendes til kommunen

Søknad om tilskudd sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Det er et krav at det foreligger en dreneringsplan med beskrivelse av tiltaket. Videre skal det medfølge kart samt at det gis en miljøvurdering av tiltaket. Tiltaket må ikke være oppstartet før tilskudd innvilges.

Kommunene opererer med ulike søknadsfrister på disse ordninger. Kontakt din kommune for nærmere info.

 

Utarbeidelse av plan

Norsk Landbruksrådgivning har sammen med flere samarbeidspartnere utarbeidet et faghefte om drenering, Drenering teori og praksis. Dette er et nyttig hefte som gir mange gode råd for å få på plass gode dreneringstiltak. Lenke til heftet finnes under fagartikkelen.

En del av rådgiverne i NLR Nordland har lang erfaring med rådgivning og utarbeidelse av gode grøfte/ dreneringsplaner. Har du behov for bistand til planlegging så tar du kontakt med din nærmeste rådgiver for avtale/ info.

 

LenkerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.