Hvor godt er du rustet mot brann?

10.10.2018 (Oppdatert: 10.10.2018)

Norge ligger på topp når det gjelder branner. Årlig brenner det for ca. 500 mill. i landbruket, og hvert år går det menneskeliv og dyreliv i brann. Her er noen tips om forebygging av brann.

Brann i driftsbygning

Brannforebygging

Navn: Per Drage

Mob.:97499011

E-post: per.drage@nlr.no NLR Nord Norge

Forebygging

Brann som tar liv er tragisk. Den beste sikkerheten er forebyggende tiltak som hindrer brann. Skader på bygninger kan erstattes, men ofte skades eiendeler som er uerstattelige.

Hvordan du legger til rette og forebygger er avgjørende på hvor godt du er sikret på egen gård. Beredskapsplan med informasjon om hvordan man skal opptre i krisesituasjoner. Brannøvelse med ansatte og familiemedlemmer gir øvelse og mestring i redning og sikringsarbeidet på gården. Involvering av ansatte og familiemedlemmer på gården er et KSL krav.

Slukkeutstyr, brannvarslingsanlegg, El-kontroll med termografering er viktige elementer i forebygging av branner. Ryddighet og jevnlig tilsyn med elektrisk utstyr har også stor betydning.

Brannvesenet kommer ofte ikke tidsnok til å stoppe en brann. Hvor lang tid Brannvesenet bruker til din gård er avgjørende hvilken beredskap du må ha på egen gård.

Gode forsikringer løser ikke fortvilelsen å miste liv og uvurderlige gjenstander.

Har du råd til ikke sikre dine verdier?

Les mer om landbruk og beredskap fra Landbrukets brannvernkomite.

Slukkeutstyr

Slukkeutstyr som brannslange, pulverapparat og skumapparat er ulike typer slukkeutstyr med forskjellige egenskaper.

Pulver har den egenskapen at det tåler frost og egner seg godt å montere i kalde rom. Et A-B-C pulverapparat har beste slukkeeffekt mot stoffer, kjemikalier og gass, men har begrenset mengde slukkemiddel. Et 6 kg pulverapparat varer i ca. 12-15 sekunder.

Skum har samme egenskaper som vann, men et 6 kg skumapparat har begrenset mengde slukkemiddel.

Vann er et godt alternativ. En brannslange med strålespiss kaster langt og strålespissen kan skrus til dusjtåke. Vannmengden er ofte ubegrenset og man har store mengder slukkemiddel. Vann har kjølende effekt og kjøler og hindrer selvantennelse.

En brannslange er som regel ofte i bruk til spyling og vasking og man vet den fungerer.

Det er anbefalt å ha tilgang på både vann og pulver.

Hvilket slukkemiddel skal jeg velge?

Her fra en Brannverndag med slukkeøvelse hvor 2 går sammen om å bekjempe flammene.

 

Foto: Per Drage

 

Brannvarsling

De første minuttene er viktige for å stoppe et branntilløp. De 7-8 minuttene etter branntilløpet gir gode odds for å slukke brannen. Brannvarslingsanlegg gir rask varsling og slukkearbeidet kan starte hurtig. Brannvarslingsanlegg kan påmonteres telefonvarsling med viderekobling. Dette sikrer rask varsling ved branntilløp.

Les mer om Brannvarslingsanlegg

KSL

I KSL i kapittel 2.7 og 2.8 stilles det krav til brannsikring og sikkerhet i elektriske anlegg og utstyr. Årlig kontroll av Brannvarslingsanlegg og 3 års kontroll av elektrisk anlegg i driftsbygninger.

Se KSL standard

Nødnummer i Norge

110 Brannvesen

112 Politi

113 Ambulanse

Hjelp

Ta kontakt om du ønsker hjelp til å utarbeide beredskapsplan og beredskapsplakat til din gård.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.