Markdag Uttakleiv, Lofoten

22.08.2018 (Oppdatert: 27.08.2018) Gustav A Karlsen

Uttakleiv grendelag og Norsk Landbruksrådgiving arrangere markdag / åpen dag på Uttakleiv. Uttakleiv med sin flotte beliggenhet, sitt vakre kulturlandskap og mange besøkende er arena for foredrag av Oskar Pushmann om kulturlandskap i endring. Uttakleiv fikk i 2017 Nordland Fylkes kulturlandskapspris. Salg av rømmegrøt og spekemat.

Uttakleiv i Lofoten. Foto: NLR Nord Norge.

Uttakleiv fikk i 2017 Nordland Fylket sin kulturlandskapspris.

Dette på bakgrunn av den gode skjøtsel av området slik at det opprinnelige kulturlandskapet holdes i hevd.

Samtidig er det lagt ned et omfattende tilretteleggingsarbeid slik at allmenheten får lett tilgang naturherlighetene.

Landskapet på Uttakleiv er sårbart, og derfor er det lagt opp stier som tåler stor ferdsel. Det er satt opp toaletter, tilrettelagt for parkering med tilgang til rent springvann, ordning for å tømme kloakk og søppel. Langs stiene er det satt opp qr-koder som gir aktuell informasjon og spennende kopling mot musikk og kultur.

Uttakleiv har vist at det er mulig å legge forholdene godt til rette at det ikke blir konflikter mellom besøkende og utøvelse av aktivt landbruk. Ved å styre turiststrømmen til områder som tåler tråkk, er beiteområdene ivaretatt samtidig som naturopplevelsen har stor verdi.

Det er tre veifar til Uttakleiv. Den eldste går over fjellet til Haukland. Denne er blitt gruset opp, og framstår som den var da den ble bygd for over 100 år siden. Veien rundt Veggen er mye i bruk, og har stor betydning for å ivareta folkehelsen, da den er tilrettelagt for alle. Det er imponerende hvor mange som daglig tar sin daglige runde Veggen og kombinerer daglig trim med frisk luft.  

Den nye tunnelen gir en trygg og god adkomst til yttersiden av Lofoten, den midtnattsola kan nytes på en unik måte.

 For at et sted skal bevare sitt særpreg, er det viktig at folk bor der og driver aktivt landbruk. Dette er godt ivaretatt på Uttakleiv, der de fire gårdene er i aktiv drift. Sauen, kyr og ungdyr årlig blir sluppet ut på beite og all dyrka jord blir holdt i hevd. På den åpne dagen vil Uttakleiv grendelag viser fram området og de tiltak som er satt i verk. Professor Oskar Pushman vil holde et foredag om kulturlandskap i endring på gammelskolen.

Det blir salg av rømmegrøt og spekemat.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.